Nápravná opatření – Laguny Ostramo

Ochranná opatření na ostravských lagunách

V areálu lagun Ostramo v Ostravě probíhají od listopadu minulého roku přípravné práce na odstranění cca 91 tisíc tun nadbilančních kalů. Zároveň byl spuštěn monitorovací systém kvality ovzduší, který má v kombinaci s dalšími…

MONITORING

Výsledky monitoringu ovzduší, výsledky měření pachových látek a postup prací

AVE CZ začíná s odtěžováním kalů v Ostravě

Dne 1.11.2017 došlo k oficiálnímu zahájení prací na projektu „Nápravná opatření – laguny OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“. Zahájení prací předcházelo převzetí pracoviště od státního podniku DIAMO dne 31.10.201…

  • «
  • 1
  • »