MONITORING

7. listopadu 2017 – Výsledky monitoringu ovzduší, výsledky měření pachových látek a postup prací

V souladu s platným integrovaným povolením jsou práce na lokalitě Laguny Ostramo řízeny pomocí kontinuálního monitorovacího systému měření kvality ovzduší (vnitřní a vnější okruh). Pokud monitorovací systém zaznamená překročení limitních koncentrací, je automaticky generována zpráva, kterou obdrží řídící pracovník provozovatele zařízení (AVE). Ten je povinen (v rámci zařízení NOLO) neodkladně přerušit integrovaným povolením definované činnosti (jedná se zejména o odtěžbu surových kalů a aplikaci vápna do surových kalů).

On-line stav kvality ovzduší na lokalitě Laguny Ostramo

(aktuální stav na jednotlivých bodech vnějšího a vnitřního monitorovacího okruhu)

 

V případě zobrazení červeného bodu jsou práce na lokalitě omezeny v souladu s platným integrovaným povolením.

Standardně jsou práce v zařízení přerušovány následovně:

Homogenizace a zavápnění lagun:

Pondělí – Neděle            18:00 – 6:00       (od 16.3. do 14.10.)

Pondělí – Neděle            17:00 – 7:00       (od 15.10. do 15.3.)

Veškeré práce (včetně homogenizace a zavápnění lagun):

Pondělí – Neděle            22:00 – 6:00

 

Veřejně dostupné informace o kvalitě ovzduší a dalších meteo parametrech jsou k dispozici na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu:

http://portal.chmi.cz/