Tiskové zprávy

Oznámení o zápisu fúze

Fúze společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. jako nástupnické společnosti a společnosti AVE komunální služby a.s.

AVE CZ odstraní kaly z ropných lagun v Ostravě

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství vyhrála výběrové řízení na odstranění nadbilančních kalů z ropných lagun Ostramo v Ostravě. Se státním podnikem Diamo již uzavřela smlouvu a do tří let by tak měla ze znečištěných lagu…