Biologický odpad

Zajišťujeme plošný sběr, svoz a následné využití biologicky rozložitelného odpadu po celém území České republiky. Bioodpad je organická hmota, která v sobě váže živiny, které můžeme ve formě kompostu navracet zpět do půdy. Tříděním bioodpadu snížíte náklady na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu a přispějete ke zlepšení životního prostředí.

Objednat

Naše služby nabízíme nejen městům a obcím, ale také živnostníkům, drobným podnikatelům a komerčních subjektům. Využíváme technologie v souladu s platnou legislativou a nejvyššími evropskými standardy.

Mezi bioodpad patří:

Tráva a plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávový a čajový odpad včetně filtrů, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, zemina z květin, spadané ovoce, podestýlka z chovu drobných zvířat atd.

Mezi bioodpad nepatří:

Pleny, odřezky masa, kostí, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, sáčky z vysavače a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Bio odpad

AVE CZ zajistí svoz a využití vašeho biologicky rozložitelného odpadu na celém území České republiky. Děkujeme, že třídíte odpad a přispíváte tak ke zlepšení životního prostředí.

Objednejte si službu

Chcete se nás na něco zeptat? Ozveme se vám…