Nebezpečný a průmyslový odpad

Vyhodnocujeme, svážíme, energeticky využíváme a odstraňujeme nebezpečný odpad. Transport odpadu zajišťujeme moderní a bezpečnou technikou odpovídající nejvyšším evropským standardům. Služby spojené s odstraňováním nebezpečného odpadu jsou součástí komplexního odpadového hospodářství poskytovaného městům a obcím nebo jednotlivě drobným živnostníkům a komerčním subjektům.

Objednat

Nabízíme mimo jiné tyto služby:

  • Svoz a odstranění nebezpečných odpadů dle požadavků zákazníka
  • Svoz a odstranění kalů z čištění průmyslových odpadních vod
  • Svoz a odstranění nebezpečných odpadů obsahující azbest
  • Svoz a odstranění odpadů kontaminovaných ropnými látkami
  • Svoz a odstranění kapalných a plynných nebezpečných odpadů
  • Stabilizace nebezpečných odpadů pomocí nejmodernějších technologií
  • Využití technologií v souladu s platnou legislativou a nejvyššími evropskými standardy

AVE CZ zajišťuje odvoz a odstranění nebezpečných odpadů z průmyslové, živnostenské i komunální sféry v rámci celé České republiky.

Vlastníme koncová zařízení a technologie pro zpracování, úpravy, využití a odstranění odpadů – biodegradace (biodegradační plochy), termické odstranění (spalovny), stabilizace (solidifikační linky), řízené uložení (skládky nebezpečných odpadů).

Pro správu a nakládání s nebezpečnými odpady disponujeme speciálním odborným oddělením.

  • vyhodnotíme nebezpečnost odpadů a určíme způsob nakládání a odstranění
  • zabezpečíme bezpečný převoz odpadů
  • zajistíme bezpečné odstranění odpadů

Nebezpečný odpad

AVE CZ zajistí svoz a odstranění Vašeho nebezpečného a průmyslového odpadu na celém území České republiky. Disponujeme moderní technikou a vlastními koncovými zařízeními pro odstranění nebezpečného odpadu.

Objednejte si službu

Chcete se nás na něco zeptat? Ozveme se vám…