Tříděný odpad / separovaný sběr

Zajišťujeme odvoz tříděného odpadu z měst a obcí a odběr odpadů od občanů a organizací. Svážíme papír, sklo, plasty, tetrapack, bioodpad a železné kovy. Pronajímáme kontejnery a obaly pro ukládání separovaného odpadu.

Objednat

Služby v oblasti separovaného sběru poskytujeme městům a obcím dlouhodobě a v nejvyšší možné kvalitě.

 • zajišťujeme svoz tříděných odpadů
 • zajišťujeme nádoby na jednotlivé druhy tříděných odpadů
 • provádíme pravidelné i individuální svozy
 • náš moderní vozový park odpovídá nejvyšším evropským standardům

Kam odpad pak putuje?

Svezený tříděný odpad se odváží na naše třídící linky, kde dochází k dalšímu vytřídění odpadu, což znamená, že tříděný odpad se dále třídí dle kvality nebo např. barvy či dalšího poddruhu odpadu. Následně dochází k jeho lisování a pak materiálovému využití.

AVE CZ zajišťuje pravidelný i individuální odvoz tříděného odpadu. Disponujeme vlastními třídícími linkami, které tvoří koncové zařízení systému sběru separovaného komunálního odpadu z okolních měst a obcí.

V převážné většině jsou na stanovištích separace (stáních pro tříděný odpad) umístěny tři kontejnery pro třídění odpadu využitelných složek komunálních odpadů s tímto druhovým rozlišením:

Modrý kontejner slouží ke sběru papíru. Patří do něj:

 • neznečištěný suchý papír
 • karton
 • lepenka
 • časopisy
 • knihy, sešity
 • čistý obalový papír
 • kancelářský papír

 

Žlutý kontejner slouží ke sběru plastu. Patří do něj:

 • PET lahve
 • lahvičky od domácí kosmetiky a chemie
 • plastové fólie
 • igelitové tašky
 • polystyren
 • drobné plastové výrobky a obaly

 

Zelený kontejner slouží ke sběru skla. Patří do něj:

 • bílé a barevné lahve od nápojů
 • velké skleněné střepy
 • tabulové sklo
 • skleněné lahve

Děkujeme, že třídíte odpad a přispíváte tak ke zlepšení životního prostředí.

Tříděný odpad

AVE CZ zajistí svoz a využití Vašeho separovaného odpadu na celém území České republiky. Disponujeme moderní technikou a dostatečným zázemím, které přizpůsobíme vašim požadavkům na četnost svozu i objem odpadu.

Návod jak třídit a co do barevných kontejnerů nepatří naleznete také ZDE

Soubory ke stažení

Objednejte si službu

Chcete se nás na něco zeptat? Ozveme se vám…