Areál Laguny Ostramo v Ostravě se již popáté otevřel návštěvníkům.

2. října 2018 – Těžba ostravských kalů místní obyvatele zajímá. Pátého dne otevřených dveří se zúčastnila stovka návštěvníků.

Dalšího dne otevřených dveří, který se uskutečnil ve středu 19. září, se zúčastnilo sto místních obyvatel, na které čekala prohlídka areálu s odborným výkladem.

Společnost AVE CZ, která sanaci ropných kalů zajišťuje, pořádá pravidelně dny otevřených dveří, aby Ostravanům, kteří si stěžují na zápach způsobený těžbou ropných kalů, vysvětlila a ukázala, jak taková těžba a úprava kalů probíhá.

„Jsme moc rádi, že lidé dorazili v tak hojném počtu. Dokazuje to, že je zajímá, co se na lokalitě děje, a proto jsme se jim toho s kolegy snažili co nejvíce ukázat a odpovědět jim na jejich otázky, který byly v téměř všech případech naprosto pochopitelné. Snažíme se, abychom místní obyvatele zbavili kalů co nejdříve a děláme vše proto, abychom to stihli do konce letošního roku,“ říká vedoucí provozu Martin Chyba.

Společnost AVE CZ v současnosti pracuje na odstranění celkem 91 562 tun tzv. nadbilančních kalů, které jsou pozůstatkem po chemičce Ostramo a zpracování ropy. Její zaměstnanci dodržují složité technologické postupy. Surové kaly musí stabilizovat a následně mechanicky upravit, aby byly vhodné pro energetické využití, které je šetrné k životnímu prostředí. Musí se proto zavápňovat, což bohužel vytváří nepříjemný zápach v okolí areálu.

Práce na lokalitě podléhají celé řadě bezpečnostních opatření, která mají zajistit co nejmenší dopad těžby na životní prostředí. Prioritou je samozřejmě ochrana zdraví lidí žijících v okolí. Součástí bezpečnostních opatření je i sofistikovaný monitorovací systém, který permanentně sleduje výskyt škodlivých látek v ovzduší a při překročení stanovených limitů alarmuje zaměstnance společnosti, kteří do několika minut práce přeruší.