Den otevřených dveří na lagunách Ostramo dne 12. 6. od 15h

5. června 2019 – Areál Laguny Ostramo se opět otevře lidem. Přijďte se podívat, jak to v areálu vypadá

Obyvatelé Ostravy si mohou opět prohlédnout areál Lagun Ostramo, kde náročná část úpravy nadbilančních kalů skončila. Ve středu 12. června proběhne další den otevřených dveří, na který jsou všichni zájemci srdečně zváni.

 

Přijďte se podívat jak se na lokalitě dále postupuje!

KDY: Ve středu 12. června od 15 do 17 hodin

KDE: V areálu Laguny Ostramo v Ostravě – Mariánských horách (příjezd po ulici Mariánskohorská kolem čerpací stanice MOL, sraz u vrátnice)

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ se snaží surové kaly stabilizovat a poté mechanickou úpravou přeměnit na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

Předúprava surových ropných kalů i hlinek již skončila. K finální likvidaci nadbilančních kalů dojde dle smlouvy do konce roku 2020.