Odvoz prvních kalů z Ostravy do Vřesové se posouvá

20. března 2018 – Společnost AVE CZ má připravených prvních 13 tisíc tun upravených kalů z ropných lagun Ostramo k odvozu a finální likvidaci.

PRAHA – 19. března 2018 - Společnost AVE CZ má připravených prvních 13 tisíc tun upravených kalů z ropných lagun Ostramo k odvozu a finální likvidaci. První vlak s kaly měl vyrazit z Ostravy do Vřesové již tento týden, termín odvozu se ale musí kvůli poruše tlakové plynárny posunout.

K odvozu je vše připravené, ale bohužel jsme dnes od Sokolovské uhelné obdrželi zprávu, že na lince tlakové plynárny ve Vřesové mají poruchu a že proto nemohou první kaly nyní přijmout. Datum odvozu prvních kalů se tak bude odvíjet od termínu její opravy. Plynárna předpokládá, že do 5.4. bude linka opravena. Jakmile budeme mít potřebné informace, média i veřejnost s termínem první nakládky a vykládky seznámíme,“ vysvětluje Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ.

Upravené kaly jsou zatím deponovány v areálu lagun Ostramo. Jejich maximální množství, které zde může AVE CZ dočasně deponovat, je 30 tisíc tun. Před samotným odvozem upravené kaly ještě projdou mechanickou úpravou tříděním.

Pro převoz kalů do koncového zařízení ve Vřesové byla záměrně zvolena vlaková přeprava, jež je z hlediska vlivu na životní prostředí nejšetrnější. Upravené kaly z ostravských lagun budou odvážet vlakové kontejnery Innofreight, které jsou vyrobené a určené speciálně pro přepravu nebezpečného odpadu.

Koncovým zařízením, které se o finální likvidaci upravených kalů z lagun Ostramo postará, je Sokolovská uhelná – tlaková plynárna Vřesová. Ta byla již zakotvena v prováděcím projektu a disponuje platným integrovaným povolením. Projekt má veškerá potřebná povolení a byl schválen zadavatelem zakázky DIAMO s. p., supervizí CZ BIJO, Ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního prostředí a Ministerstvem financí.

Tlaková plynárna Vřesová využívá ke zplyňování moderní technologii bezvýduchových generátorů, díky níž ze zařízení nevycházejí žádné plyny, a tudíž nehrozí negativní dopad na životní prostředí. Plynárna bude kaly postupně zplyňovat společně s hnědým uhlím. „Jde skutečně o unikátní technologii a v České republice neexistuje ekologičtější a efektivnější likvidace tohoto specifického nebezpečného odpadu,“ doplňuje Pavla Ivácková.