Prohlášení společnosti AVE CZ k aktuální situaci v areálu laguny Ostramo

6. listopadu 2018 – Kaly z ostravských lagun budou do konce tohoto roku dle plánu upraveny (stabilizovány vápnem), a pokud nedojde ke změně původního projektu, budou také odvezeny do Čáslavi na zabezpečenou skládku – dle projektu schválenou mezideponii.

15. změnou integrovaného povolení, kterou schválil Moravskoslezský kraj, došlo k navýšení kapacity mezideponie v areálu lagun Ostramo z 30 na 70 tisíc t. Jelikož máme legislativně povoleno mezideponovat upravené kaly před finální likvidací v areálu lagun Ostramo do konce roku 2020, je nyní předmětem diskuse, zdali zbytečně zatěžovat životní prostředí automobilovou přepravou těchto upravených kalů do Čáslavi. Racionální důvody pro to nyní neshledáváme. Z lokality bylo dosud odvezeno a využito/odstraněno necelých 19 tisíc tun nadbilančních kalů a dalších cca 70 tisíc tun je potřeba před finální likvidací deponovat. (Pod pojmem finální likvidace rozumějme jejich ekologické využití či odstranění na schválených koncových zařízeních.)

Zmíněná mezideponie v Ostravě byla také předmětem diskuse na kontrolním dni 25. 10. Čekáme na vyjádření dotčených orgánů státní správy a o dalším postupu budeme informovat.

Pokud dotčené orgány neschválí využití mezideponie v Ostravě, vymístění proběhne dle původního termínu (tedy do konce roku 2018), prodlouženého maximálně o legitimní dobu, kdy nebylo možné provádět těžení kalů kvůli klimatickým podmínkám. Celkový počet těchto dní je k dnešnímu dni 94.

Pokud bude využito zařízení mezideponie v Ostravě, zavápněné kaly se budou odvážet na koncové zařízení k termickému využití přibližně dva roky. Nejedná se však o surové kaly, které by svým zápachem dále obtěžovaly obyvatele. Jde o již upravený (vápnem stabilizovaný) odpad.

Naše společnost v této souvislosti řeší také požadavek dotčených orgánů na odstranění hlinek. Hlinka je druh odpadu – součást nadbilančních kalů, kterou není potřeba na místě upravit a je možné ji uložit do tělesa skládky. Zmíněné orgány v současné době navrhují změnu, aby tyto odpady nebyly již skládkovány na zabezpečené skládce nebezpečných odpadů a byly též termicky využity. S tímto by naše společnost za určitých podmínek mohla souhlasit, ale cílové dohody zatím dosaženo nebylo. Znamenalo by to navýšení nákladů a prodloužení termínu dokončení zakázky. Jednání se však stále vedou. Za důležité nyní považujeme to, že úprava ropných kalů vápněním na lokalitě v letošním roce skončí. Tímto se Ostrava a její obyvatelé dle původního plánu zbaví nepříjemného zápachu, který při úpravě kalů vzniká. Veškeré změny a vývoj v projektu budeme nadále rádi komunikovat.

 

Pavla Ivácková

Pavla.ivackova@ave.cz