První upravené kaly z ropných lagun Ostramo byly vypraveny na koncové zařízení k ekologické likvidaci

18. června 2018 – Kaly z Ostravy ekologicky zlikviduje tlaková plynárna Vřesová, která v úterý 17.4.2018 poslala společnosti AVE CZ oficiální oznámení: „Nová dopravní trasa pro dávkování alternativního paliva je připravena“. To znamená, že TP Vřesová je připravena na příjem odpadu ve smyslu Smlouvy o převzetí odpadu a zajištění dalšího nakládání s ním.

Ve zkušebním režimu byly ve čtvrtek 19.4.2018 vypraveny první vagony s 200 t upravených ropných kalů. „Na koncovém zařízení proběhne nejprve zkouška manipulace s přijatým odpadem a teprve až po obdržení oficiální výzvy ze strany Sokolovské uhelné můžeme najet na standardní režim“, popisuje situaci vedoucí projektu Roman Jerie. „Standardním režimem rozumíme vypravení 600 tun upravených ropných kalů dvakrát za týden,“ dodává Jerie s tím, že další nakládka proběhne příští týden. EP Cargo následně zajišťuje logistiku dle provozních podmínek koncového zařízení.

Pro převoz kalů do koncového zařízení ve Vřesové byla záměrně zvolena vlaková přeprava, jež je z hlediska vlivu na životní prostředí nejšetrnější. Up ravené kaly z ostravských lagun budou odváženy vlakovými kontejnery Innofreight, které jsou vyrobené a určené speciálně pro přepravu nebezpečného odpadu.

Společnost AVE CZ má připraveno již cca 17 000 t upravených kalů z ropných lagun Ostramo k odvozu a finální likvidaci. Upravené kaly neboli odtěžené surové kaly, které prošly úpravou vápnem a procesem zrání, jsou tedy neutralizované, v pevném skupenství a připraveny k bezpečnému odvozu. „Upravené kaly byly zatím deponovány v areálu lagun Ostramo. Jejich maximální množství, které zde můžeme dočasně deponovat, je 30 tisíc tun. Před samotným odvozem upravené kaly ještě procházejí mechanickou úpravou tříděním,“ vysvětluje Pavla Ivácková, mluvčí AVE CZ.

Nadbilanční kaly

Realizace projektu „Nápravná opatření – laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“, jehož cílem je odstranění staré ekologické zátěže v podobě 91 tisíc tun nadbilančních kalů z ropných lagun Ostramo v Ostravě, začala po vyřízení všech potřebných povolení 1. listopadu 2017. Součástí nadbilančních kalů je také jiný druh odpadu tzv. Upotřebená filtrační hlinka a také již upravené kaly z činnosti předchozího zhotovitele. Hlinku je na rozdíl od kyselých dehtů (tedy surových kalů) možné skládkovat po předchozí stabilizaci. 13 tisíc tun těchto hlinek bylo již odvezeno a uloženo v zařízení skládky nebezpečných odpadů CKNO Čáslav. Tímto způsobem odstranění odpadu nedojde k žádnému ohrožení životního prostředí.

Koncovka šetrná k životnímu prostředí

Koncovým zařízením, které se o finální likvidaci upravených kalů z lagun Ostramo postará, je Sokolovská uhelná – tlaková plynárna Vřesová. Ta byla již zakotvena v prováděcím projektu a disponuje platným integrovaným povolením. Projekt má veškerá potřebná povolení a byl schválen zadavatelem zakázky DIAMO s. p., supervizí CZ BIJO, Ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního prostředí a Ministerstvem financí.

Tlaková plynárna Vřesová využívá ke zplyňování moderní technologii bezvýduchových generátorů, díky níž ze zařízení nevycházejí žádné plyny, a tudíž nehrozí negativní dopad na životní prostředí. Plynárna bude kaly postupně zplyňovat společně s hnědým uhlím. „Jde skutečně o unikátní technologii a v České republice neexistuje ekologičtější a efektivnější likvidace tohoto specifického nebezpečného odpadu,“ doplňuje Ivácková.