TÝDENNÍ REPORT – Těžba kalů v areálu laguny Ostramo

24. srpna 2018 – 30. - 32. týden 2018 (23.7. – 12.8.)

30. týden 2018 (23.7. – 29.7.) 

V třicátém týdnu práce probíhaly bez větších výkyvů. 

V tomto týdnu bylo aplikováno celkem 153 t vápna. V pondělí a ve čtvrtek proběhl servis zavápňovací frézy, takže práce byly přerušeny na cca 12 hod., ale jinak vše probíhalo dle plánu. „I přes prostoje způsobené servisem frézy se nám podařilo upravit dalších 1 025 t surových kalů,“ dodává Martin Chyba, vedoucí provozu k průběhu 30. týdne.

 

31. týden 2018 (30.7. – 5.8.) 

Třicátý první týden byl s ohledem na vysoké teploty pro pracovníky AVE velmi náročný.

Vysoké teploty s sebou přinesly také nepříznivé rozptylové podmínky a to se projevilo i v počtu přijatých stížností. „Celkem jsme v tomto týdnu zaznamenali 6 stížností, na základě kterých bylo vápnění kalů přerušeno po dobu 2 hodin“, popisuje náročný týden Martin Chyba, vedoucí provozu. Aplikací 143 t CaO se nám v tomto týdnu podařilo upravit 954 t surových kalů.  

 

32.týden 2018 (6.8. – 12.8.) 

Třicátý druhý týden byl stejně jako ten předchozí ve znamení vysokých teplot.

Vysoké denní teploty kulminovaly ve čtvrtek (36 st. C). „Největší počet stížností na zápach jsme zaznamenali ve středu 8. 8. 2018, kdy nepříznivou situaci zřejmě způsobil pokles atmosférického tlaku“, konstatuje Chyba. Z uvedeného důvodu jsme vápnění kalů v tomto dni přerušili po dobu 2,25 hodin. Vápnění kalů bylo tento týden rovněž přerušeno z důvodu překročení imisního limitu na vnitřním monitorovacím okruhu (10.8. na 2 hodiny).

Aplikací 162 t CaO jsme ve 32. týdnu upravili 1 081 t surových kalů.

 

 

Kontakt pro média:

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.cz

 

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ se snaží surové kaly stabilizovat a poté mechanickou úpravou přeměnit na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

 

Technologický postup úpravy kalů

  1. Surové kaly uložené v laguně R3 jsou přetěžovány do vybudovaných zavápňovacích jímek.
  2. Pomocí speciální zavápňovací frézy finské výroby se do surových kalů aplikuje pálené vápno. Výhodou vápnění v jímkách je možnost eliminovat nepříjemný pach prostřednictvím vrstvy vody nebo vápenného mléka, takže zápach tolik nezatíží přilehlé okolí.
  3. Po třídenním zrání v jímce se kaly odtěží na přilehlou manipulační plochu.
  4. Poté se kaly pomocí dozéru přesunou k místu nakládky. Díky manipulaci s materiálem dochází k jeho provzdušnění, což urychluje proces zrání.
  5. Následně se kaly převezou na mezideponii, která je součástí areálu.
  6. Finální úprava probíhá na třídicí lžíci. Výstupem je využitelný odpad.
  7. Upravené kaly se naloží a odvezou k energetickému využití.