TÝDENNÍ REPORT - těžba kalů v areálu laguny Ostramo

12. února 2019 – 5. - 6. týden (28.1. - 10.2.2019)

5. týden 2019 (28.1. – 3.2.2019)

 

V pátém týdnu letošního roku se stala aplikace více než 180 tun DASTITu do surových hlinek naším novým rekordním počinem. V tomto období panovaly příznivé rozptylové podmínky. Další velmi pozitivní skutečností je, že od 10. 12. 2019 neevidujeme žádnou stížnost na zápach ani prašnost.  

 

6. týden 2019 (4.2. – 10.2.2019)

 

Celkové množství upravené hlinky bylo v tomto týdnu ovlivněno poruchou na nosiči zavápňovací frézy – bagru VOLVO. Porucha nebyla komplikovaná, ovšem náhradní díly nebyly v celé ČR bohužel k dispozici. Aplikace pojiva DASTIT do hlinky byla z uvedeného důvodu přerušena od 5. 2. do 7. 2. 2019. Propad v provozním výkonu jsme kompenzovali víkendovým provozem. Celkově bylo za tento týden aplikováno 142 tun pojiva DASTIT.

  

Kontakt pro média:

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.cz

 

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ se snaží surové kaly stabilizovat a poté mechanickou úpravou přeměnit na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

Nyní na lokalitě probíhá pouze úprava tzv. hlinky pojivem Dastit. Úprava surových ropných kalů vápnem již skončila 10.12.2018