TÝDENNÍ REPORT - těžba kalů v areálu laguny Ostramo

11. března 2019 – 8. - 9. týden 2019 (18.2. - 3.3.2019)

8. týden 2019 (18.2. – 24.2.2019) 

Osmý pracovní týden roku 2019 probíhal dle plánu a bez komplikací. V pondělí nám byla doručena dodávka pojiva DASTIT, které je do Ostravy distribuováno po železnici. Celkem jsme při úpravě hlinky použili necelých 182 t DASTITu.  

9. týden 2019 (25.2. – 3.3.2019) 

„Něco málo přes 183 t aplikovaného DASTITu a dokončená předúprava 1 040 t surových hlinek – to je výsledek pro nás velmi úspěšného 9. týdne. Stejně důležitá je pro nás skutečnost, že máme za sebou 11. týdnů provozu bez přijaté stížnosti na zápach.“ Tak hodnotí 9. týden vedoucí provozu, Martin Chyba.  

Kontakt pro média:

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.cz

 

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Integrované povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

 

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

Nyní na lokalitě probíhá pouze úprava tzv. hlinky pojivem Dastit. Úprava surových ropných kalů vápnem již skončila 10.12.2018.