TÝDENNÍ REPORT - těžba kalů v areálu laguny Ostramo

5. dubna 2019 – 11. - 13. týden (11.3. - 31.3.2019)

11. týden 2019 (11.3. – 17.3.2019)

V tomto týdnu nám velmi přálo počasí a také nám hrála do karet skvěle fungující technika. Od doby, kdy při úpravě surových hlinek používáme pojivo DASTIT jsme se proto tento týden poprvé přehoupli přes hranici 190 t na konečných 192,96 t aplikovaného DASTITu. Nedělní směna byla z provozních důvodů ukončena o něco dříve, přesto jsme se s úpravou hlinek posunuli o něco dál.

 

12. týden 2019 (18.3. – 24.3.2019)

Tento týden nebyl pro práce na lokalitě Laguny Ostramo bohužel příznivý. České dráhy nám nepřistavily vagóny se speciálním pojivem DASTIT. Navíc jsme zaznamenali vážnější poruchu zemní frézy, která je potřebná při aplikaci DUSTITU do hlinek. To vše se negativně podepsalo na celkovém týdenním výkonu 75 t aplikovaného DASTITu. Aktuálně proto řešíme servis techniky potřebné k úpravě hlinek.

 

13. týden 2019 (25.3. – 31.3.2019)

„Jak jsme již avizovali v minulém výstupu ve čtvrtek 21.3. došlo k poruše aktuálně využívané zemní frézy (převodovka u hydromotoru). Téhož dne byla nasazena záložní fréza, které v pátek 22.3. praskla hnací hřídel. Ani jednu z porouchaných fréz, se nám v tomto týdnu nepodařilo opravit,“ vysvětluje postup prací 13. týdne Martin Chyba, vedoucí provozu. Servisní práce byly zahájeny neprodleně, bohužel finský výrobce nemá k dispozici potřebné náhradní díly.

  

Kontakt pro média:

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.cz

 

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ se snaží surové kaly stabilizovat a poté mechanickou úpravou přeměnit na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

Nyní na lokalitě probíhá pouze úprava tzv. hlinky pojivem Dastit. Úprava surových ropných kalů vápnem již skončila 10.12.2018