TÝDENNÍ REPORT – Těžba kalů v areálu laguny Ostramo

6. března 2018 – 9.týden (26. 2. – 4. 3. 2018)

V areálu laguny Ostramo v Ostravě docházelo v uplynulém týdnu k neustálému přerušování zavápňovacích prací. Důvodem byl silný mráz, smogová situace a špatné rozptylové podmínky. 

Devátý týden těžby ropných kalů v letošním roce se nesl v duchu častého přerušování prací. Celkově bylo aplikováno pouze 50 tun vápna. Z povolených 70 pracovních hodin se kvůli nadměrným koncentracím zejména polétavého prachu  v ovzduší 43 hodin nepracovalo, dalších 16 hodin prostojů způsobily silné mrazy. „Téměř celý minulý týden jsme se potýkali se silným mrazem, který komplikoval práce v areálu. Den a půl jsme proto nemohli zavápňovat, protože zamrznutý palivový systém znemožnil zprovoznění mobilního zásobníků vápna,“ vysvětluje příčiny vedoucí provozu Martin Chyba.

Druhým důvodem, který znemožňoval bezproblémové zavápňování kalů, byla smogová situace. „Kvůli nepříznivým podmínkám bylo vápnění přerušeno ve čtvrtek a pátek.  Tento deficit měly dohnat víkendové práce, ale kvůli špatným rozptylovým podmínkám jsme ani v sobotu a neděli nemohli s vápněním začít,“ uvádí Chyba.

Kontakt pro média: 

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ se snaží surové kaly stabilizovat a poté mechanickou úpravou přeměnit na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

 

Technologický postup úpravy kalů

  1. Surové kaly uložené v laguně R3 jsou přetěžovány do vybudovaných zavápňovacích jímek.
  2. Pomocí speciální zavápňovací frézy finské výroby se do surových kalů aplikuje pálené vápno. Výhodou vápnění v jímkách je možnost eliminovat nepříjemný pach prostřednictvím vrstvy vody nebo vápenného mléka, takže zápach tolik nezatíží přilehlé okolí.
  3. Po třídenním zrání v jímce se kaly odtěží na přilehlou manipulační plochu.
  4. Poté se kaly pomocí dozéru přesunou k místu nakládky. Díky manipulaci s materiálem dochází k jeho provzdušnění, což urychluje proces zrání.
  5. Následně se kaly převezou na mezideponii, která je součástí areálu.
  6. Finální úprava probíhá na třídicí lžíci. Výstupem je využitelný odpad.
  7. Upravené kaly se naloží a odvezou k energetickému využití.