AVE a Smart City Kolín

28. března 2017 – Projekt, který při svozu odpadů využívá chytré technologie, pokračuje.

Pokračovat v projektu Smart city, který se týká také odpadů, se rozhodla kolínská radnice.
Podle jednatelky AVE Kolín Věry Suchomelové má projekt za cíl optimalizaci nádob na separovaný odpad a s tím související vyvážení. "Společnost má o zaplněnosti kontejnerů přehled jednak díky online čidlům, které jsou ve zkušebním provozu v podzemních kontejnerech, a jednak díky čárovým kódům, kterými jsou opatřené nádoby na odpad," připomněla jednatelka. Druhý režim funguje tak, že zaměstnanec načte kód, zkontroluje stav kontejneru a data přenese na internet.
V současné době by město rádo pořídilo žluté popelnice na plastový odpad k rodinným zástavbám. Kolín usiluje o dotaci, z níž by bylo možné pořídit 2500 popelnic na separovaný odpad. "Zatím rozhodnutí o dotaci nemáme, ale i kdyby nevyšla, hodláme akci uskutečnit z vlastního rozpočtu. Nádoby na plast by měli dostávat v případě zájmu obyvatelé města stejně jako popelnice na bioodpad," řekl místostarosta Michael Kašpar.
"Myslím, že je to správná cesta, protože plastů je čím dál více," podotkla Suchomelová. Podle ní se možností třídit doma rapidně sníží množství komunálního odpadu.

Investice do nádob na plasty však není jediná.
Kolín chce z dotačních peněz pořídit i další podzemní kontejnery, konkrétně osm až devět sestav. Podle Věry Suchomelové přinesl projekt prozatím občanům častější svozy. "Některá místa jsou poddimenzovaná počtem kontejnerů. Tím pádem se musí častěji vyvážet," řekla s tím, že nyní se papír sváží třikrát za týden, zatímco dříve se tento druh odpadu vyvážel pouze dvakrát týdně. Kontejnery tak nejsou přeplněné a jsou lépe obslužné. V okolí také není takový nepořádek, jako byl před zavedením třetího svozu. Do budoucna se prý může změnit i svoz dalších odpadů, a to právě vzhledem k pořízení žlutých popelnic a dalších podzemních kontejnerů.


"Podle zaplněnosti se pak mohou nastavit svozové trasy," dodala Věra Suchomelová.

Kolínský deník | 25.03.2017