AVE bude i nadále poskytovat své služby v Jindřichově Hradci

8. června 2015 –

AVE obhájila důležitou zakázku v Jindřichově Hradci a bude se zde i nadále starat o svoz komunálního a separovaného odpadu. Kromě toho zde bude svážet i bioodpad a provozovat zdejší sběrný dvůr.