AVE CZ se stala vlastníkem skupiny ODAS

8. listopadu 2016 – Dne 3.11.2016 společnost AVE CZ úspěšně dokončila akvizici dvou společností ODAS na Vysočině.

Společnost ODAS ODVÁRKA s.r.o. se zabývá službami odpadového hospodářství jak pro občany, tak pro živnostenské a průmyslové zákazníky. Ve svém areálu ve Žďáru nad Sázavou mj. provozuje třídící linku na papír a plasty. Své služby poskytuje 130 000 občanům a řadě průmyslových zákazníků. Druhou společností je ODAS ODPADY s.r.o., která ve stejném areálu provozuje například bioplynovou stanici či chráněnou dílnu na recyklaci elektroodpadu.

Společnosti mají dohromady přes 130 zaměstnanců a roční obrat činí 130 mil. Kč. Služby těchto společností strategicky doplňují portfolio služeb AVE v regionu Vysočiny.

 Jednateli obou společností ODAS byli nově jmenováni:

  • Marcel Benda, regionální ředitel AVE CZ pro Jižní Moravu
  • Ladislav Vávra, poradce pro ekologii na provozovně Čáslav společnosti AVE CZ
  • David Odvárka, dosavadní jednatel společností ODAS

 „Pánům přeji hlavně hladký průběh při začleňování nových společností do procesů skupiny AVE a věřím v úspěšné využití příležitostí, které tato nová akvizice nabízí,“ podotýká Jiří Šmíd, finanční ředitel a prokurista AVE CZ