AVE obhájila zakázku na zimní a letní údržbu v Karlových Varech

28. srpna 2014 –

Dne 26. 06. 2014 byla s městem Karlovy Vary podepsána nová smlouva na zajištění letní a zimní údržby komunikací na území města Karlovy Vary. AVE tak bude i nadále zajišťovat pro město Karlovy Vary tyto důležité služby.