AVE: Ochránce životního prostředí i odborník v ekologickém vzdělávání dětí

8. října 2019 – Odpovědnost vůči životnímu prostředí patří mnoho let mezi naše největší priority. Dbáme na to, abychom v rámci našich pracovních aktivit co nejvíce zlepšovali okolí v místech, kde působíme. Vytvořili jsme proto přehlednou strategii udržitelného rozvoje, v níž jasně definujeme čtyři základní pilíře naší podpory.

AVE CZ: Ochránce životního prostředí i odborník v ekologickém vzdělávání dětí

Odpovědnost vůči životnímu prostředí patří mnoho let mezi naše největší priority. Dbáme na to, abychom v rámci našich pracovních aktivit co nejvíce zlepšovali okolí v místech, kde působíme. Vytvořili jsme proto přehlednou strategii udržitelného rozvoje, v níž jasně definujeme čtyři základní pilíře naší podpory.

Enviromentální, sociální, občanská a zákaznická oblast. Čtyři základní pilíře, které určují, na co se zaměřujeme při naší práci. Ročně přepravíme 2 miliony tun odpadu a snažíme se minimalizovat negativní dopad na životní prostředí. Nechceme naši planetu zatěžovat, ale naopak jí pomáhat a dělat z ní co nejlepší místo k životu. Právě to byl hlavní důvod pro tvorbu nové strategie udržitelného rozvoje, která definuje, jak se AVE CZ chová zodpovědně a na čem společnosti opravdu záleží.

Ochranu přírody a úklid měst vnímáme jako poslání. V enviromentální oblasti jsme se proto zavázali k významnější podpoře využívání druhotných surovin, ochraně biodiverzity a ekologickému odstraňování odpadů.

Uvědomujeme si, že kvalitu a pověst firmy tvoří především zaměstnanci. Jejich profesní rozvoj a vzdělávání proto řadíme mezi naše hlavní priority. Chceme, aby u nás byli spokojení, motivovaní a podíleli se na dosahování našich společných cílů.

Dlouhodobě se snažíme rozvíjet regiony, ve kterých působíme. Obsluhujeme přes dva miliony lidí napříč celou Českou republikou a chceme, aby jejich kvalita života neustále rostla. Usilujeme proto o pozitivní přístup v místních komunitách. Prostřednictvím sponzoringu, ekologického vzdělávání dětí a transparentní komunikaci se snažíme být dobrým sousedem, který bude tato místa neustále zlepšovat.

Jako společnost podnikající v oblasti odpadového hospodářství chceme poskytovat vysoce kvalitní služby a naše veškeré aktivity odpovědně řídit. Zároveň se snažíme být moderní firmou zavádějící vyspělé technologie, které zjednodušují život lidí a šetří naši planetu. Čistá budoucnost je náš společný cíl.

Více informací o společensky a ekologicky odpovědnému chování naší společnosti naleznete v sekci Společenská odpovědnost.