AVE se aktivně zapojilo do kampaně Čistá Praha

31. května 2017 – 30.5.2017 startuje v Praze kampaň Čistá Praha navazující na platnost protikuřáckého zákona.

Nadační fond Čisté Město společně s Magistrátem hl. města Prahy, jeho měst. částmi a odpadovými společnostmi bude provádět edukativní kampaně zaměřené na problematiku cigaretových nedopalků na zemi. Naše společnost se do kampaně aktivně zapojila.

Praha si uvědomuje, že s plaností protikuřáckého zákona od 31.5.2017 se počty nedopalků v našich ulicích zvýší. Stejnou situaci řešili po zavedení zákazu kouření v uzavřených prostorách např. v Paříži nebo Londýně, kde začali udělovat za nedbalé odhození nedopalku vysoké pokuty, rozmístili stovky nových odpadkových košů, a zároveň začali občanům rozdávat kapesní popelníky a informovat je o škodlivosti nedopalku. Nadace navazuje na zkušenosti z evropských měst a v Praze se již nyní můžete setkat s mobilními popelníky, které vám poslouží v případě, že není v blízkosti odpadkový koš.  

Malý nedopalek není malý problém. Z hlediska ekologie totiž způsobuje kontaminaci spodních vod a půdy. Jedná se o nejčastější způsob znečištění městských chodníků a parků. Nedopalek se v přírodě rozkládá až 15 let. Obsahuje tisíce chemických látek např. jedovatý arsen, rakovinotvorný dehet, radioaktivní polonium, formaldehyd, kyanid, nebo toluen, které mohou přiotrávit naše děti či zvířata.

Cílem kampaně je společnost v této problematice vzdělávat, protože nejde jen o ekonomickou stránku věci, ale také o stránku zdravotní a ekologickou, která se jen úklidem nevyřeší.