AVE Student Challenge 2018/19

6. března 2019 – Dvacítka studentů ČZÚ přišla společnosti AVE CZ prezentovat své projekty na téma Skládka jako bioreaktor a Hutnění skládky

Dne 8. 2. 2019 na centrále společnosti AVE CZ poklesl věkový průměr jejich zaměstnanců na hodnotu 20 let. Největší konferenční místnost se zaplnila mladými a ambiciózními studenty České zemědělské univerzity Praha. Celá dvacítka odvážlivců přišla prezentovat své projekty na téma Skládka jako bioreaktor a Hutnění skládky. 

Studenti měli připravené skupinové prezentace a během 7 minut včetně otázek poroty obhajovali své návrhy. Celkem se představilo 7 projektů k hutnění skládky a 4 projekty ke skládce jako bioreaktor.

Některé prezentace byly až futuristické jiné vycházely z reálného prostředí. Každý k tomu přistupoval po svém a bylo vidět, že nad prezentacemi studenti strávili opravdu hodně času. Odborná porota, která se skládala ze 3 zástupců společnosti AVE a 1 odborného poradce za ČZU, doc. Ing. Vlastimila Altmanna, Ph.D., neměla vůbec lehké rozhodování.

 

„Velmi mne potěšilo, že nám bylo představeno tolik zajímavých nápadů. Abychom mohli ocenit jen 4 z tolika dobrých prezentací, zaměřili jsme se především na praktické hledisko, tedy zda bychom jako odpadářská firma a zadavatel projektu mohli sami takový projekt využít,“ vysvětluje těžké hodnocení odborné poroty Kateřina Strnadová, personální ředitelka AVE CZ. 

„Některé návrhy mě skutečně nadchly, líbí se mi nový pohled na věc a reálné využití v praxi,“ komentuje prezentace specialistka z oddělení využívání odpadů, Božena Svobodová z AVE CZ, další členka komise. 

„Nejvíce jsem ocenila ty prezentace, které byly srozumitelné i laické veřejnosti, měly faktickou a grafickou strukturu a opíraly se o podklady z aktuálního prostředí odpadového hospodářství,“ doplňuje Pavla Ivácková, marketingová a PR ředitelka AVE CZ.

 

4 nejlepší prezentace byly oceněny finanční částkou, ale tím celý proces nekončí. Následuje neformální setkání, kde studenti mohou se zástupci společnosti dále diskutovat své nápady, ale také probrat možnosti svého budoucího směřování a případné vzájemné spolupráce. 

Společnost AVE spolupracuje s inkubátorem Point One při České zemědělské univerzitě již řadu let na různých projektech. Několik studentů ČZU absolvovalo v AVE odbornou stáž. Cílem této vazby je spolupráce na rozvojových programech a vzdělávacích a pracovních aktivitách souvisejících se zapojováním studentů do praxe.