Den otevřených dveří na lagunách OSTRAMO dne 12.6.2019 od 15 do 17hod.

5. června 2019 – Areál Laguny Ostramo se otevře lidem již posedmé. Přijďte se podívat, jak to aktuálně v areálu vypadá.

KDY: středa 12.6.2019 od 15 do 17 hodin

KDE: V areálu Laguny Ostramo v Ostravě – Mariánských horách (sraz u vrátnice)

Příjezd po ulici Mariánskohorská kolem čerpací stanice MOL

 

Předúprava nadbilančních kalů již skončila.

10.12.2018 byla ukončena aplikace vápna do surových kalů. 30. 4. 2019 byla ukončena aplikace pojiva DASTIT do surových hlinek. Dle našich bilancí jsme naplnili smluvní požadavek na množství nadbilančních kalů určených k vymístění z laguny R3.

Přijďte se podívat, jak se na lokalitě dále pracuje. Upravené kaly se třídí a připravují na odvoz k finální likvidaci. Ta potrvá dle smlouvy do konce roku 2020. 

 

 

 

Kontakt pro média:

Pavla Ivácková, tisková mluvčí, AVE CZ odpadové hospodářství

pavla.ivackova@ave.cz

 

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ surové kaly stabilizovali a poté mechanickou úpravou se přemění na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

Předúprava surových ropných kalů i hlinek již skončila. K finální likvidaci nadbilančních kalů dojde dle smlouvy do konce roku 2020.