Ekoden ve Staré Boleslavi

3. října 2016 – Dne 10.9.2016 pořádala společnost AVE CZ na sběrném dvoře ve Staré Boleslavi velkolepé přivítání školního roku. Dvorem prošlo přes 100 dětí a nechtělo se jim domů.

 Děti se mohly zapojit do mnoha aktivit. Byla připravena různá stanoviště, kde se děti zábavnou formou seznámily s tříděním a zpracováním odpadu. Mezi taková stanoviště patřil např. černý les, kde děti na dětských tatrovkách vozily předměty, které do lesa nepatří. Odpad pak třídily do příslušných nádob. Byl zde i vědomostní kvíz o třídění a zpracování odpadu. 

Na své si přišli ale i dospělí. Na dvoře byla připravena ukázka svozové techniky. Každý si mohl zkusit vysypat popelnici nebo si sednout do kabiny svozového vozu. Byla zde plošina i ruční vysavač, který se používá pro úklid ulic v Brandýse – Staré Boleslavi.  Ohromené děti sledovaly, kolik je toho takový vysavač schopný „vcucnout“. Třeba i takovou pet lahev s vodou, kterou je samozřejmě potřeba vylít a zmačkat před tím, než se zařadí do separovaného odpadu a může tak dále putovat na recyklaci. 

Dalšími atrakcemi byla trampolína a skákací hrad a od časopisu Pastelka. Dále zdobení perníčků, poznávání otisků stop zvířátek, poznávání obilí, omalovánky, fotokoutek a malování na obličej, které mělo velký úspěch jako obvykle.

 „Počasí nám přálo až moc, bylo horko, ale každé dítě dostalo u vstupu poukázku na limču a zmrzku, tak jsme to všichni zvládli. Každý malý návštěvník si poté odnesl dárečky a balónek“, říká Markéta Karcolová, poradce pro ekologii z provozovny AVE Benátky a organizátorka akce.