Jak probíhal Den Země v Čáslavi?

28. dubna 2016 – V pátek 22.4. proběhl na základní škole TGM Kutná Hora Den Země. Společnost AVE přistavila ke škole svůj svozový vůz.

Děti z prvního stupně si tak mohly prohlédnout moderní svozovou techniku. Nadšeně stály ve frontách, aby mohly nahlédnout do kabiny a vyzkoušet si, jaký je to pocit za volantem Mercedesu.

Pro starší žáky druhého stupně pak byly připraveny přednášky o nakládání s odpady. Prezentující Vendula Mikešová, projekt manažerka ze spol. AVE,  seznámila  žáky se systémem skládkování, provozem třídící linky a v neposlední řadě i s energetickým využitím odpadu formou spalování.

„Zároveň jsme v tento den přivítali v areálu naší skládky AVE v Čáslavi a na třídící lince exkurzi ze základní školy Žehušice“, informuje o akčním dni Karel Mikeš, vedoucí provozu skládky. Děti jsme provedli naším provozem. Na vlastní oči tak mohly vidět, jak se ukládá komunální odpad. Nejvíce je ale zaujalo, jak se třídí a dále upravují plasty a papír na třídící lince.