Konec poplašných zpráv. Kontaminovaná voda nepochází ze skládky v Hořovicích

20. června 2019 – S kontaminací vody v Hořovicích nemá skládka, kterou provozuje společnost AVE CZ, nic společného. Tento závěr definitivně potvrdila studie akreditované nezávislé společnosti OPV (Ochrana podzemních vod).

Tento závěr definitivně potvrdila studie akreditované nezávislé společnosti OPV (Ochrana podzemních vod). Tato společnost byla navržena Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Společnost následně vypracovala projekt zjištění případné kontaminace, ten byl schválen inspekcí a následně byly vybudovány monitorovací vrty. Z těch byly odebrány vzorky a následně analyzovány.  

„Výsledky rozborů jednoznačně potvrdily, že provozem skládky nebyly znečištěny podzemní vody. Podzemní vody u studny odpovídají kvalitě pitné vody“, potvrdili zástupci MŽP, kteří se účastnili prezentace výsledků v kanceláři starosty Hořovic Peřiny dne 5.6.2019. 

Studie tedy potvrdila dřívější domněnku, že kontaminací je zasažena především mělká voda, udržující se pod povrchem zemin, která je dotována srážkovými vodami a patrně i vodami svedenými z obvodového příkopu skládky. Podzemní vody nebyly nijak zasaženy.

Kontaminace pochází s největší pravděpodobností z výluhových vod z nedaleké staré nezabezpečené „laguny“, u níž nelze zcela vyloučit, že nemá porušený drenážní systém. Nebezpečná laguna zde zůstala po předchozím provozovateli skládky a společnost AVE CZ s ní nemá nic společného. 

„Společnost AVE CZ celou dobu úzce spolupracuje s ČIŽP a již v minulosti přijala řadu opatření, která zamezují jakýmkoli případným únikům ze skládky. Majitelé studní v Hořovicích, které šířením poplašných zpráv o 500násobném překročení limitu arzenu vyděsila především televize Prima, můžou zůstat klidní, ze skládky nehrozí žádné nebezpečí," potvrzuje Zdeněk Bočan, ředitel využívání odpadů AVE CZ. 

Akreditovaná nezávislá laboratoř doporučila v rámci preventivních opatření zvýšit monitorování skládky. Toto doporučení společnost AVE CZ nad rámec svých povinností akceptovala, aniž by čekala na potřebnou změnu integrovaného povolení. 

Celá kauza začala v lednu letošního roku, kdy petiční výbor města Hořovice informoval o tmavé tekutině vytékající na komunikaci v blízkosti skládky. Společnost AVE CZ od té doby ve spolupráci s ČIŽP, městem Hořovice i dalšími intenzivně pracovala na zjištění původu a intenzity kontaminace. Výše zmiňované nezávislé posudky jednoznačně potvrdily, že společnost AVE CZ nemá s tímto incidentem nic společného. Zároveň prověřování stavu skládky vedlo k potvrzení funkčnosti zabezpečení proti potenciálním možnostem úniku nebezpečných látek.

 

 Pavla Ivácková, tisková mluvčí