Oznámení o vzniku společnosti AVE Pražské komunální služby a.s.

2. ledna 2019 –

Dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 1. ledna 2019 byl do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze zapsán vklad části závodu „provozovna C 20 Praha“ obchodní společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, PSČ 102 00 Praha 10, IČO 49356089, ve prospěch obchodní společnosti AVE Pražské komunální služby a.s. jako nástupnické společnosti.

 

V důsledku tohoto vkladu části závodu se nástupnickou společností vstupující do všech práv a povinností závodu „provozovna C 20 Praha“ obchodní společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. stala společnost AVE Pražské komunální služby a.s., se sídlem Pražská 1321/38a, PSČ 102 00 Praha 10, IČO 07725680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka č.  24039. Jediným akcionářem společnosti AVE Pražské komunální služby a.s. je společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 

Právní stanovisko ve věci převodu závodu a jeho dopadů na právní postavení třetích osob je k dispozici ZDE.