Novinky

AVE CZ pomáhá technickému vzdělávání dětí

Vytváření pozitivního vztahu k technickým oborům od nejužšího věku by mělo být klíčovou součástí našeho vzdělávacího systému. I proto se společnost AVE CZ stala partnerem projektu Malá technická univerzita, konkrétně části M…

Ekoden ve Staré Boleslavi

Dne 10.9.2016 pořádala společnost AVE CZ na sběrném dvoře ve Staré Boleslavi velkolepé přivítání školního roku. Dvorem prošlo přes 100 dětí a nechtělo se jim domů.

AVE a Ekompilace

Ekompilace je projekt na podporu třídění odpadu a mladých kapel. Letos je to již čtvrtý ročník a pořadatelé mají na sklonku léta připraveno 6 jednodenních festivalů s doprovodným programem a vstupem zdarma.

Oslava Dne Země v Praze

Dne 6. 5. 2016 pořádala Městská část Praha 21, odbor životního prostředí a dopravy, oslavu Dne Země na multifunkčním sportovišti v Klánovicích.

Velkolepý den otevřených dveří v AVE Kolín

V rámci spolupráce s městem Kolín uspořádala společnost AVE Kolín s.r.o. v neděli 8. 5. 2016 již druhý ročník Dne otevřených dveří, jehož cílem je názorně přiblížit občanům města práci a technické prostředky společnosti.