Studenti prezentovali AVE své návrhy

9. května 2016 – Dne 27.4. sídlo společnosti AVE v Praze praskalo ve švech. Navštívili nás studenti z České zemědělské univerzity v Praze. 30 posluchačů provozně-ekonomické fakulty s marketingovým zaměřením přijelo představit svůj marketingový plán na projekt „Ženy řidičky v AVE“, které jim zadalo oddělení HR z pražské centrály AVE.

Studenti rozdělení do skupinek prezentovali 4 návrhy. Jejich vystupování bylo velmi profesionální a svými prezentačními dovednostmi mohli konkurovat zkušeným speakerům. Měli velmi zajímavé nápady a některé projekty byly skutečně do detailu dopracované, včetně konkrétního harmonogramu prací, media plánu a rozpočtu na jednotlivé části plánu. Odměnou za dřinu a čas strávený nad projektem jim byla zpětná vazba našich zaměstnanců. „Dali jsme jim některá doporučení z praxe, co se příprav projektů týče a představili jsme naše pracovní prostředí potencionálním uchazečům o odbornou práci v naší firmě“, vysvětluje Kateřina Strnadová, ředitelka HR, přínos takového projektu pro naši společnost, pokud něco z toho využijeme v praxi.

„Mám radost, že díky firmám, jako je AVE, mohu zadat studentům případovou studii z reálného prostředí, kdy již studenti masově nezpracovávají semestrální práci „do šuplíku“, ale může najít využití v praxi. Je vidět vysoký rozdíl v kvalitě jejich práce a nasazení, když vědí, že výsledky budou prezentovat mimo univerzitu a navíc před lidmi, kteří danou látku neučí, ale přímo se tím živí.“, dodává Gabriela Koláčková, manažerka podnikatelského inkubátoru Point One ČZU.

Tento projekt je jeden z mnoha, které společnost AVE realizuje s inkubátorem Point One při České zemědělské univerzitě. „V rámci Point One spolupracujeme i na dalších projektech, například nyní jsou u Zdeňka Bočana (ředitel oddělení využívání odpadů - OVO) a Daniela Bubenka (ředitel oddělení energetického využívání odpadů - EVO) studenti na odbornou stáž“, podotýká Míša Voráčková, HR specialistka. Cílem této vazby je spolupráce na rozvojových programech a vzdělávacích a pracovních aktivitách souvisejících se zapojováním studentů do praxe.