V areálu laguny Ostramo se uskutečnil první den otevřených dveří

12. února 2018 – Dorazilo 60 návštěvníků, kteří překvapili svým pozitivním přístupem.

Areál laguny Ostramo v Ostravě otevřel poprvé své brány veřejnosti. Společnost AVE CZ, která má na starosti odstranění místních ropných kalů, zde totiž uspořádala úvodní den otevřených dveří. Akce se zúčastnilo několik desítek návštěvníků, kteří absolvovali dvacetiminutovou prohlídku s odborným výkladem.

Hlavním důvodem pořádání dne otevřených dveří je snaha předat obyvatelům Ostravy co nejvíce informací o způsobu těžby a úpravě ropných kalů a monitorovacích systémech, které hlídají koncentraci uvolňovaných plynů do ovzduší, které při těžbě a úpravě vápněním vznikají. „Rozhodli jsme se zpřístupnit areál veřejnosti, abychom lidem odpověděli na vše, co je ohledně sanace zajímá. Návštěvníci se tak ocitli přímo v centru dění a viděli, jak práce probíhají,“ uvedla mluvčí společnosti AVE CZ Pavla Ivácková.

Přestože Ostravany často trápí nepříjemný zápach, který těžba a úprava více než 90 tisíc tun kalů doprovází, účastníci s velkým zájmem sledovali dění v areálu a měli mnoho zvídavých otázek. Jejich porozumění a nadšení z nabytých znalostí bylo překvapující. „Prohlídka byla velmi poučná. Moc děkuji pořadatelům za výklad i příjemné a vstřícné průvodce,“ řekl návštěvník František Tichý z Ostravy.

Pozitivní přístup účastníků akce si pochvaloval také vedoucí provozu Martin Chyba. „Jsme příjemně překvapeni zájmem všech zúčastněných. Téměř všichni si totiž uvědomují, že tuto ekologickou zátěž musíme odstranit, ale bohužel při ní nelze zcela eliminovat zápach, který přináší. Účastníkům jsme ukázali místa, kde se v současnosti kaly těží, podle jakých technologických postupů sanaci provádíme, a také jsme jim přiblížili, jak fungují monitorovací systémy,“ dodal Chyba.

Prohlídky s odborným výkladem se zúčastnili i zástupci Ostravského magistrátu, které zajímalo, co občané potřebují nejvíce vědět a zda jim akce něco přinesla.

Společnost AVE CZ by v těchto akcích chtěla pokračovat i nadále. „Rádi bychom dávali lidem pravidelně příležitost, aby se mohli podívat na to, co se v areálu zrovna děje a jak práce postupují. Tento den otevřených dveří proto určitě nebyl poslední,“ řekla Ivácková.

 

Vše o sanačním projektu Nápravná opatření – laguny Ostramo naleznete na našich webových stránkách. Přímý odkaz ZDE

 

Jak sanace kalů v areálu laguny Ostramo probíhá?

Cílem sanačních prací v lokalitě laguny Ostramo je odstranění 91 562 tun nadbilančních kalů. Toto množství se skládá z 71 360 tun surových kalů (laguna R3) a 20 202 tun zavápněných kalů (laguny R1 a R2).

Pracovníci společnosti AVE CZ se snaží surové kaly stabilizovat a poté mechanickou úpravou přeměnit na odpad vhodný pro energetické využití.

Za tímto účelem byl navržen technologický postup, který prošel procesem EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a následně získal i tzv. integrované povolení vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Toto povolení obsahuje mnoho podmínek, které musí být při sanaci striktně dodržovány. Jednou z těch zásadních je povinnost společnosti AVE CZ řídit intenzitu prací podle výstupů imisního monitorovacího systému. Ten se skládá z vnitřního a vnějšího okruhu. Společnost AVE CZ tyto výstupy přísně hlídá a veškeré stanovené limity striktně dodržuje.

Areál lagun i přilehlé okolí jsou denně monitorovány

Vnitřní okruh zahrnuje sedm samostatných měřicích bodů, které jsou rozmístěné v areálu a sledují výši koncentrace oxidu siřičitého (SO2). Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku (H2S).

Vnější okruh se skládá ze tří stacionárních měřicích stanic, které jsou umístěné v lokalitách Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy a Ostrava – Mariánské Hory. Všechny tyto stanice sledují koncentrace oxidu siřičitého, na stanici Ostrava-Fifejdy je navíc monitorována koncentrace sirovodíku a polétavého prachu (PM10).

Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, odesílá automatický systém okamžitě zprávu vedoucímu provozu, který práce definované v integrovaném povolení ihned přeruší.

 

Technologický postup úpravy kalů

  1. Surové kaly uložené v laguně R3 jsou přetěžovány do vybudovaných zavápňovacích jímek.
  2. Pomocí speciální zavápňovací frézy finské výroby se do surových kalů aplikuje pálené vápno. Výhodou vápnění v jímkách je možnost eliminovat nepříjemný pach prostřednictvím vrstvy vody nebo vápenného mléka, takže zápach tolik nezatíží přilehlé okolí.
  3. Po třídenním zrání v jímce se kaly odtěží na přilehlou manipulační plochu.
  4. Poté se kaly pomocí dozéru přesunou k místu nakládky. Díky manipulaci s materiálem dochází k jeho provzdušnění, což urychluje proces zrání.
  5. Následně se kaly převezou na mezideponii, která je součástí areálu.
  6. Finální úprava probíhá na třídicí lžíci. Výstupem je využitelný odpad.
  7. Upravené kaly se naloží a odvezou k energetickému využití.