Ve Frýdlantu děti tradičně předvedly výrobky z odpadků

28. května 2018 – Provozovna Frýdlant nad Ostravicí aktivně spolupracuje již řadu let s místními mateřskými školami.

Pořádá pro ně přednášky o třídění odpadu a nabízí jim komentované prohlídky areálu.

V polovině dubna navštívila provozovnu Frýdlant n.O. MŠ Lubno. Děti si prohlídly překládací stanici, poseděly si ve svozovém vozidle a prošly si sběrný dvůr. Měly u sebe připravený odpad ke třídění a za asistence Pavla Tulacha se učily odpad třídit. „Děti jsou velmi zvídavé, hodně věcí vědí už i v tak nízkém věku. Přesto je potřeba jim spoustu informací ujasnit a hlavně ukázat,“ vysvětluje Pavel Tulach ke své přednášce.

 

Další tradiční  aktivitou, na které Frýdlantská provozovna s dětmi spolupracuje, je výstava výrobků z odpadových materiálů. Výstava se koná vždy u příležitosti Dne Země. Výrobky připravily děti z MŠ Janáčkova a ty nejlepší byly samozřejmě jak se patří odměněny.