Ve Frýdlantu nad Ostravicí se zajímají o ochranu přírody

26. dubna 2016 – V rámci Dne Země proběhla na Základní škole Dolní Lhota dne 18.4.2016 přednáška o třídění odpadu. Přednášejícím byl pan Ing. Pavel Tulach, poradce pro ekologii ze společnosti AVE CZ.

Děti byly seznámeny s procesem separace odpadu, jak se dále odpad zpracovává a využívá či kam odpad putuje. Školáci se také dověděli, proč je vůbec důležité zajímat se o ekologii a ochranu přírody. Samozřejmostí byla i zábavná část, kdy se děti mohly zapojit a samy na místě musely správně roztřídit odpad do příslušných kontejnerů.
 
Prezentace se účastnilo 5 tříd. „Školy nás samy oslovují v souvislosti s Dnem Země, o třídění odpadu a ochranu přírody se skutečně zajímají“, podotýká pan Radim Tesař, regionální ředitel AVE CZ.
 
Další akce v rámci dne Země ve Frýdlantu proběhla 20. 4. 2016. Děti z MŠ Happy Day Frýdlant nad Ostravicí navštívily provoz společnosti AVE CZ ve Frýdlantu. Prohlédly si vozový park, kde je zajímala manipulace svozového vozu s odpady nebo jeho výsyp. Podívaly se na překládací stanici a dověděly se, jak se zde nakládá s odpadem či jak se vykupují druhotné suroviny. Dětem se věnovali p. Ing. Tulach a p. Tobola, poradci pro ekologii a také p. Jopek, vedoucí provozu, kteří byli nadšeni tím, kolik toho děti o ekologii v dnešní době ví.