Vyjádření společnosti AVE CZ ke spekulacím o odvozu kalů z lagun Ostramo

21. února 2018 – O skládce v Čáslavi se neuvažuje jako o  koncovém zařízení pro nadbilanční kaly z Ostravy

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v reakci na včerejší informace ze sociálních sítí občanů Čáslavska uvádí, že v rámci zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“ nedošlo a nedochází k návozu kalů z Ostravy do zařízení skládky S-NO Čáslav. K dnešnímu dni nebyla na skládce v Čáslavi uložena ani jedna tuna těchto kalů. "Tímto chceme občany Čáslavi a okolí uklidnit, že o skládce v Čáslavi neuvažujeme jako o koncovém zařízení pro nadbilanční kaly z Ostravy", potvrzuje Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ.

Více informací k této zakázce včetně infolinky naleznete na stránkách tohoto projektu ZDE