Výstava ke Dni Země ve Frýdlantu n. O.

28. dubna 2017 – Ve Frýdlantu nad Ostravicí každý rok oslavují Den Země. Letos tomu není jinak a tak při té příležitosti byla navíc dne 21.4.2017 otevřena Výstava Den Země.

Výstavu pořádá odbor školství spolu s provozovnou AVE ve Frýdlantu. Naleznete ji v Kulturním centru po dobu jednoho měsíce.

Čím je výstava zajímavá? Vystavené výrobky vyráběly děti z Mateřské školy Janáčkova a to z odpadových materiálů. „Výstavou chceme upozornit na důležitost recyklace a třídění odpadu. Vystavené předměty jsou vyrobeny z věcí, které obvykle skončí v koši. Je důležité si ale uvědomit, do jaké popelnice odpad vyhodíme a zda se nedá znovu využít“, upozorňují kolegové z AVE Pavel Tulach a Eva Vokalová, kteří ke konci dubna vyhlásili nejlepší výrobky výstavy a předali dětem zajímavé dárky.

Tím ovšem oslava Dne Země ve Frýdlantu nekončí. Na konci dubna navštívily provozovnu a sběrný dvůr AVE děti z MŠ Lubno a MŠ Happy Day. Děti si prohlídly překládací stanici, poseděly si ve svozovém vozidle a prošly si sběrný dvůr. Měly připravený odpad k separaci a za asistence odborníků AVE se učily odpad třídit.

„Velmi nás těší zájem škol o třídění a recyklaci odpadu, proto se aktivně zapojujeme a podporujeme ekologické projekty“, dodává Tulach.