Automatizovali jsme IT procesy prostřednictvím moderního datového centra

9. dubna 2015 – AVE CZ v prvním čtvrtletí 2015 realizovala projekt automatizace IT procesů s využitím moderního datového centra a cloudových služeb.

Automatizace IT procesů je velmi významným projektem zahrnující procesy probíhající v 76 provozovnách společnosti AVE CZ v celé České republice. Do těchto procesů vstupuje více než 1700 zaměstnanců a také externí odběratelé služeb AVE CZ. V rámci řešení byly využity produkty společnosti Microsoft – produkty rodiny System Center, SQL Server a s tím spojených cloudových služeb Microsoft Azure a Microsoft EMS. Implementaci realizovala společnost KPCS CZ.

Celý projekt byl koncipován jako náhrada původního, manuálního procesu, prováděného výhradě pomocí tabulkových procesorů a emailů, bez jakékoliv možnosti sledování probíhajících procesů. Automatizace se primárně týkala procesů spojených se zavedením, změnou či zrušením služeb AVE CZ. Pracnost spojená se souvisejícími službami nebyla přesně měřitelná a tudíž bez možnosti přesného vyčíslení nákladů.

„Přínosem celého projektu je pohled na aktuální náklady, historické i predikované budoucí spojené s provozem. Prostřednictvím nově vytvořených reportů můžeme optimalizovat náklady a případnou cenotvorbu pro zákazníky AVE CZ. Významným přínosem pro celou společnost je také fakt, že můžeme nyní přesně stanovit potřebný čas na zavedení služby a tím dochází k optimalizaci a zvýšení efektivity procesů AVE CZ. Nelze opomenout to, že řešení má dopad na zvýšení zabezpečení celého prostředí.“ říká ředitel ICT a bezpečnosti AVE CZ Jan Svatoš.

Zásluhou implementované automatizované správy IT procesů společnost AVE CZ získala otevřené prostředí s možností dynamického rozšiřování, které může jít ruku v ruce s růstem celé společnosti.

9. dubna 2015

Jan Svatoš, ředitel ICT a bezpečnosti AVE CZ