AVE CZ reaguje na reportáž České pirátské strany

25. června 2019 – Při sanaci areálu továrny Exatherm v Želeném Brodu jsme jednali v souladu se všemi předpisy

Při sanaci areálu továrny Exatherm v Želeném Brodu jsme jednali v souladu se všemi předpisy

Společnost AVE CZ se striktně ohrazuje proti nařčení České pirátské strany na Železnobrodsku, kdy jejich zastupitel ve video reportáži na sociálních sítích hovoří o špatném zacházení s odpady vzniklými sanací areálu bývalé továrny Exatherm v Železném Brodu. AVE CZ se tak přidává na stranu vedení města a považuje nepodložené informace uvedené v reportáži za lživé a uměle vykonstruované.

Vyjádření vedení Železného Brodu naleznete zde: https://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/aktualne/zpravy/vyjadreni-vedeni-mesta-zelezny-brod-ke-zverejnene-reportazi.html

Odpad ze sanace bývalého Exathermu určitě neskončil v bývalém lomu pod Koberovami, jak uvádí pirátský zastupitel Železného Brodu Jan Tempel ve zmíněné reportáži. Ekologickou likvidaci areálu jsme v roce 2018 provedli v souladu se všemi pravidly s důrazem na ochranu životního prostředí. Zakázku jsme získali na základě výběrového řízení, kterou z 85 procent hradila dotace z Evropské unie. Z toho je patrné, že celý projekt prošel před vyplacením dotačního příspěvku kontrolou poskytovateli, z níž vyplynulo, že nedošlo k žádnému pochybení.

Veškerý stavební odpad jsme na základě smlouvy odvezli na patřičná a schválená koncová zařízení. Sanace areálu a odstranění odpadu proběhlo pod dohledem supervize, zástupců ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí. Všechny tyto skutečnosti jsou pečlivě zdokumentovány v závěrečné zprávě, na kterou Jan Tempel v reportáži sám odkazuje.

Piráti poškodili dobré jméno společnosti AVE CZ a ta se bude právní cestou bránit. Je nepřípustné, aby někdo, natož úřední osoba, natočil smyšlenou reportáž, ve které bez důkazů obviní město i firmu, a tuto reportáž pustil jen tak do veřejného prostoru. Nic na tom nemění ani fakt, že v následující reportáži Piráti zmiňují, že se mýlili

 

Pavla Ivácková, tisková mluvčí AVE CZ odpadové hospodářství