Expedice upravených kalů z lagun OSTRAMO proběhne až po potvrzení Sokolovské uhelné

9. dubna 2018 – Sokolovská uhelná finalizuje přípravy energetického využití kalů z ostravských lagun.

Sokolovská uhelná finalizuje přípravy energetického využití kalů z ostravských lagun a zatím nedala souhlas k dovozu zpracovaných kalů, který je podmínkou k zahájení odvozů upravených kalů z Ostravy. Jakmile  koncové zařízení potvrdí písemně svou připravenost společnosti AVE CZ, budou média informována o termínu vypravení prvního vlaku s upravenými kaly. Posečkání v řádů dnů či týdnů žádné komplikace nezpůsobuje, společnost AVE CZ může upravené kaly dočasně ukládat v areálu lagun až do výše 30 tisíc tun. Také státní podnik DIAMO v tom nevidí problém, naopak vítá maximální komplexní přípravu všech zařízení i opatření pro zajištění bezproblémového a ekologicky šetrného odstranění nadbilančních kalů.