Zimní údržba funguje, situaci komplikují neukáznění řidiči kamionů

6. prosince 2017 – Prohlášení společnosti AVE CZ k zastavení provozu na silnici I/56 dne 4.12. (Problematický úsek Bílá - Ostravice)

Sdružení soukromých firem „ESA“ (Eurovia, Stavby, opravy a údržba silnic s.r.o. a AVE CZ), které se od letoška stará o zimní údržbu komplikovaného úseku Ostravice – Bílá Hlavatá na silnici I/56, odmítá, že by za problémy s provozem na této komunikaci dne 4.12. mohla nedostatečná údržba či podcenění situace. Zastavení provozu na této významné silnici I. třídy zcela jednoznačně zavinili řidiči nákladních vozidel, kteří nerespektovali zákaz vjezdu.

Úsek Ostravice – Bílá Hlavatá leží ve vysokohorské oblasti a není možné ho v zimě udržovat chemicky, jelikož se nachází v ochrannému pásmu vodní nádrže Šance. K ošetření silnice je zde možné použít pouze inertní posyp, který v případě těžkých nákladních vozidel nemusí stačit na to, aby vozidla v kopci neklouzala. Z tohoto důvodu je také tento úsek pro nákladní vozidla od konce listopadu uzavřen,“ říká mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková.

Vzhledem k silnému sněžení naše posypové vozy v pondělí 4.12. vozovku pluhovaly nepřetržitě a zároveň prováděly posyp drceným kamenivem. Dopravu zcela přerušila nákladní souprava, která se vzpříčila při otáčení v místě zvaném Samčatka. Její řidič nerespektoval zákaz vjezdu a silnici zablokoval, takže místem nemohly projet ani naše posypové vozy. Následně jsme do akce povolali ještě další dva vozy, abychom pomohli situaci vyřešit“, vysvětluje Ivácková.

Podle vyjádření ŘSD je z kontroly zřejmé, že četnost i doba údržby byly prováděny nad rámec toho, co vyžaduje zákon o pozemních komunikacích: „Z výpisu GPS a sledování spotřeby materiálu vyplývá, že v daný den ujely mechanismy za účelem pluhování celkem 436 km na úseku dlouhém 22,2 km, který mají na starost a vysypaly 69 t inertního materiálu,“ uvedl ve zprávě ředitel ŘSD Ostrava Tomáš Opěla.

Podle Tomáše Opěly není v silách ŘSD ovlivnit ukázněnost řidičů, kteří neumí a nechtějí respektovat předpisy. „Troufám si říct, že pokud by řidiči zákaz vjezdu respektovali, k takovýmto situacím by docházelo velmi omezeně. Tyto situace bohužel nastávají a nastávaly i v minulých letech, kdy zimní údržbu zajišťovala jiná organizace.

Údržbové vozy vyjíždí do 30 minut od zjištění závady

Jak má zimní údržba vypadat a v jakých časových limitech musí být provedena, přesně specifikuje zákon o pozemních komunikacích (ten platí pro všechny úplně stejně). Od okamžiku, kdy je zjištěn problém ve sjízdnosti vozovky, musejí údržbové vozy do 30 minut vyrazit k zásahu. Na ošetření a zajištění sjízdnosti dálnice pak mají lhůtu dvě hodiny, v případě silnic I. třídy je tato lhůta tříhodinová.

„Zimní údržbu zajišťujeme podle schváleného plánu a přesně podle toho, jak nám ukládá zákon a smlouva uzavřená s Ředitelstvím silnic a dálnic. Dispečeři čtyřiadvacet hodin denně monitorují a vyhodnocují stav vozovek. Klíčové jsou pro ně předpovědi meteorologů, radary, hlášení z meteostanic a sledování kamerového systému. Jakmile zjistí potenciální problém, okamžitě vysílají k zásahu posypové vozy,“ vysvětlila Pavla Ivácková.

 

Společnost AVE CZ letos poprvé zajistí zimní údržbu silnic I. třídy v šesti českých krajích, když uspěla v tendru vypsaném ministerstvem dopravy. O skoro 1 300 kilometrů silnic se bude starat 54 vozidel. Týmy sypačů jsou na zimu již dobře vybaveny.

AVE CZ uspěla v tendru na poskytování zimní údržby silnic I. třídy v Karlovarském, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Středočeském kraji, který je navíc rozdělený na dvě oblasti. Ve všech krajích se bude o vozovku starat v konsorciu s dalšími firmami a s krajskými správami a údržbami silnic (SÚS). Smlouvy s ministerstvem dopravy uzavřely společnosti do roku 2025.

„S údržbou komunikací 1. tříd máme mnohaleté zkušenosti ve Středočeském, Libereckém či Zlínském kraji, proto víme, s čím vším musíme počítat. Na pokyn dispečerů je připraveno vyjet na údržbu „jedniček“ celkem 54 moderně vybavených vozů,“ uvedla Ivácková.

 

Pokud řidiči (popř. i média) potřebují aktuální informace ke konkrétním úsekům komunikací prvních tříd, mohou se obracet na asistenční linku ŘSD, kde se všechny informace povinně shromažďují.

 

Asistenční linka ŘSD:     800 280 281

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontakty/asistencni-sluzba

 

Pavla Ivácková
tisková mluvčí
Tel.: 739 320 268
Email