Oznámení o zápisu fúze

7. července 2016 – Fúze společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. jako nástupnické společnosti a společnosti AVE Nasavrky a.s.

Ke dni 1. července 2016 byla do obchodního rejstříku zapsána fúze společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. jako nástupnické společnosti a společnosti AVE Nasavrky a.s., která proběhla formou sloučení s rozhodným dnem fúze 1. ledna 2016.

V důsledku zápisu fúze do obchodního rejstříku došlo k zániku společnosti AVE Nasavrky a.s. bez likvidace. Nástupnickou společností vstupující do všech práv a povinností zaniklé společnosti je společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..