Práce na likvidaci ropných lagun Ostramo běží přesně podle harmonogramu, nemají zpoždění

21. prosince 2018 – Společnost AVE CZ se ohrazuje proti nepravdivým informacím, které zazněly ve zpravodajství TV Nova 20.12.2018 v reportáži o lagunách Ostramo

Společnost AVE CZ, odpadové hospodářství 21. prosince dokončila těžbu a zavápňování kalů v ropných lagunách Ostramo.

Kaly jsou tedy odtěženy a připraveny k finální likvidaci - přesně jak ukládá smlouva a harmonogram projektu.

Nyní má společnost AVE CZ podle smlouvy 2 roky na jejich finální likvidaci. Ta bude probíhat v TP Vřesová.

Během odtěžování ropných kalů se ukázalo, že v prostorách lagun se oproti odhadům nachází desetkrát více tzv. hlinky, kterou je nutné rovněž odtěžit a odstranit. S tím původní projekt nepočítal a z toho důvodu by nyní měly práce na odstranění hlinky pokračovat. Na žádost dotčených orgánů se bude i hlinka upravovat speciálním pojivem, aby se mohla podobně jako kaly termicky využít.

Nejzazší termín pro ukončení prací je 31. května 2019. Práce se budou týkat už jen úpravy hlinky.

Společnost AVE CZ, odpadové hospodářství vítá, že se obě ministerstva vyjádřila kladně k možnosti uzavření dodatku smlouvy, který kromě odstranění hlinky řeší i změnu „mezideponie upravených kalů“.  Podle projektu by se měly upravené kaly před finální likvidací uskladnit na skládce v Čáslavi. Expertízy ale ukázaly, že z hlediska zatížení a ochrany životního prostředí by tím nejlepším a nejšetrnějším řešením bylo využit areál lagun Ostramo, kde byla v letošním roce nově krajským úřadem Moravskoslezského kraje povolena mezideponie.

V současné době vede společnost AVE CZ se zadavatelem zakázky, státním podnikem Diamo, jednání o konkrétní podobě dodatku a čekáme na jeho finální stanovisko.

 

 

Pavla Ivácková, tisková mluvčí

pavla.ivackova@ave.cz

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10