Prohlášení společnosti AVE CZ k aktuální situaci v areálu laguny Ostramo

6. listopadu 2018 – Kaly z ostravských lagun budou do konce tohoto roku dle plánu upraveny (stabilizovány vápnem), a pokud nedojde ke změně původního projektu, budou také odvezeny do Čáslavi na zabezpečenou skládku – dle projektu schválenou mezideponii.

15. změnou integrovaného povolení, kterou schválil Moravskoslezský kraj, došlo k navýšení kapacity mezideponie v areálu lagun Ostramo z 30 na 70 tisíc t. Jelikož máme legislativně povoleno mezideponovat upravené kaly před finální likvidací v areálu lagun Ostramo do konce roku 2020 (termín pro finální likvidaci nadbilančních kalů dle projektu), je nyní předmětem diskuse, zdali zbytečně zatěžovat životní prostředí automobilovou přepravou těchto upravených kalů do Čáslavi. Racionální důvody pro to nyní neshledáváme. Z lokality bylo dosud odvezeno a využito/odstraněno necelých 19 tisíc tun nadbilančních kalů a dalších cca 70 tisíc tun je potřeba před finální likvidací deponovat. (Pod pojmem finální likvidace rozumějme jejich ekologické využití či odstranění na schválených koncových zařízeních. Deponie a mezideponie – sklad a mezisklad)

Zmíněná mezideponie v Ostravě byla také předmětem diskuse na kontrolním dni 25. 10. Čekáme na vyjádření dotčených orgánů státní správy a o dalším postupu budeme neprodleně informovat.

Pokud dotčené orgány neschválí využití mezideponie v Ostravě, vymístění proběhne dle původního termínu (tedy do konce roku 2018), prodlouženého maximálně o legitimní dobu, kdy nebylo možné provádět těžení kalů kvůli klimatickým podmínkám. Celkový počet těchto dní je k dnešnímu dni 94.

Pokud bude využito zařízení mezideponie v Ostravě, zavápněné kaly se budou odvážet na koncové zařízení k termickému využití přibližně dva roky. Nejedná se však o surové kaly, které by svým zápachem dále obtěžovaly obyvatele. Jde o již upravený (vápnem stabilizovaný) odpad.

Naše společnost v této souvislosti řeší také požadavek dotčených orgánů na odstranění hlinek. Hlinka je druh odpadu – součást nadbilančních kalů, kterou není potřeba na místě upravit a je možné ji uložit do tělesa skládky. Zmíněné orgány v současné době navrhují změnu, aby tyto odpady nebyly již skládkovány na zabezpečené skládce nebezpečných odpadů a byly též termicky využity. S tímto by naše společnost za určitých podmínek mohla souhlasit, ale cílové dohody zatím dosaženo nebylo. Znamenalo by to navýšení nákladů a prodloužení termínu dokončení zakázky. Jednání se však stále vedou. Za důležité nyní považujeme to, že úprava ropných kalů vápněním na lokalitě v letošním roce skončí. Tímto se Ostrava a její obyvatelé dle původního plánu zbaví nepříjemného zápachu, který při úpravě kalů vzniká. Veškeré změny a vývoj v projektu budeme nadále rádi komunikovat.

 

Pavla Ivácková

Pavla.ivackova@ave.cz