Prohlášení společnosti AVE k zimní údržbě v České Lípě

7. února 2017 – Společnost AVE CZ zajišťuje zimní údržbu v České Lípě přesně podle toho, jak jí ukládá smlouva uzavřená s městem. V ní město definuje, jakým způsobem musí být komunikace udržované, jakou zimní techniku požaduje včetně jejích počtů.

Společnost AVE CZ zimní údržbu provádí takovým způsobem, aby zajistila co nejlepší sjízdnost a schůdnost komunikací, které má na starost. Kromě toho se nad rámec povinností, které jí ukládá smlouva, snaží hledat nové a lepší řešení nestandardních situací, které přinesla letošní zima.

Sjízdnost komunikací a schůdnost chodníků musí být zajištěna v přesně definovaných časech, ovšem za předpokladu, že to situace umožňuje. V praxi to například znamená, že sypačům nebrání v jízdě špatně zaparkovaná auta.

Dle smlouvy jsme se se zadavatelem dohodli na odvozu sněhu z vytipovaných krizových míst strojní technikou.„Děláme vše proto, abychom vyčistili komunikace v České Lípě co nejlépe. Bohužel nám ale často v naší činnosti brání špatně zaparkovaná vozidla“, říká ředitel provozovny AVE v České Lípě, Martin Kalvas. „V Novém Boru se nám osvědčilo blokové čištění, ale to magistrát České Lípy odmítá,“ doplňuje Kalvas.

S ohledem na větší příděl sněhu vzniká problém především na sídlištích. „Kvůli špatně parkujícím autům silniční sypače ulicemi neprojedou, i když nám jejich použití ukládá smlouva. Nezbývá nám tedy než udržovat silnice na sídlištích chodníkovými sypači. Teprve poté, co jsou ošetřeny silnice, můžeme tuto techniku použít na údržbu chodníků. Samozřejmě kvůli tomu dochází k časovým prodlevám,“ vysvětluje Martin Kalvas.

„Smlouva jasně říká, že pro údržbu silnic musí být zajištěn průjezd silničního sypače. Takže kdybychom se drželi smlouvy, sídliště vyčistit nemůžeme. My se ovšem snažíme vyjít vstříc občanům a hledáme způsob, jak se co nejlépe o komunikace postarat. I když je to nad rámec našich dohod se zadavatelem,“ dodává Martin Kalvas.

 

Pavla Ivácková
tisková mluvčí, tel.: 739 320 268, Email