Sanace areálu lagun Ostramo pokračuje s novou smlouvou

4. února 2019 – Společnost AVE CZ odpadové hospodářství podepsala se státním podnikem Diamo novou smlouvu na dokončení likvidace kalů z ostravských lagun.

„Vyhráli jsme nové výběrové řízení na zbývající práce nutné k dokončení likvidace nadbilančních kalů“, potvrzuje Pavla Ivácková, mluvčí AVE CZ. 

Nová prováděcí smlouva garantuje dodržení termínu finálního odstranění nadbilančních kalů (prosinec 2020) a rovněž zohledňuje náročnější způsob likvidace tzv. hlinky, který si vyžádaly dotčené orgány státní správy. Hlinka se nyní bude po speciální úpravě likvidovat termicky. Surové kaly jsou již odtěženy a připraveny k odvozu a finální likvidaci.

Původně se měla hlinka odstranit v CKNO Čáslav, ale na vyžádání dotčených orgánů státní správy se bude upravovat pro následné termické využití. Úprava hlinky dle nové smlouvy potrvá maximálně do 31.5.2019. Hlinku si můžeme představit jako zeminu kontaminovanou ropnými látkami.  „Jejich úprava už neznamená pro okolní prostředí zvýšení pachové zátěže,“ vysvětluje tisková mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková a dodává: „všechny surové kaly jsou již upravené a připravené k finální ekologické likvidaci“. 10.12.2018 jsme dokončili vápnění surových kalů a od té doby nebyly z důvodu prováděných prací na lokalitě překročeny imisní limity, které sleduje místní monitoring ovzduší. 

Upravené nadbilanční kaly se budou postupně odvážet na koncové zařízení k jejich finální ekologické likvidaci přímo z Ostravy. Novou smlouvou je umožněno upravené surové kaly a upravenou hlinku mezideponovat (dočasně skladovat) na povolené mezideponii v areálu lagun Ostramo. Termín pro finální likvidaci kalů zůstává prosinec 2020.

Koncovým zařízením jetlaková Plynárna Vřesová, kde se upravené kaly i upravené hlinky termicky využijí. „Jde o nejekologičtější možnou variantu likvidace nadbilančních kalů v ČR,“ zdůrazňuje Ivácková.

 

Pavla Ivácková, tisková mluvčí

pavla.ivackova@ave.cz

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10