Skládka Hořovice Hrádek - aktuální situace

25. března 2019 –

Společnost AVE CZ provozuje celkem 8 skládek na území ČR. Skládka odpadů je zabezpečená vana - jde o sofistikovanou stavbu, která je pečlivě projektována a pravidelně kontrolována. Podléhá celé řadě předpisů včetně integrovaného povolení skládky a zákonu o odpadech.

V lednu 2019 nás petiční výbor města Hořovice informoval o tmavé tekutině vytékající na komunikaci v blízkosti skládky. Od té doby pracujeme intenzivně na tom, abychom odhalili zdroj této tekutiny. Pokud se prokáže, že znečištěná voda pochází ze skládky, uděláme vše pro to, abychom příčinu úniku neprodleně odstranili. Doposud jsme situaci s možným únikem průsakové vody nikdy řešit nemuseli.

Pro maximální nasazení a ochranu životního prostředí v okolí skládky pracujeme v přísném havarijním režimu. Jsme ve spojení s ČIŽP a městem Hořovice a denně pracujeme na protihavarijních opatřeních.

Zadali jsme průzkum znečištění vod akreditované společnosti. Až budou známy výsledky, o dalším postupu budeme jednat s ČIŽP a vedením města Hořovice. Testy, na které upozorňuje TV Prima jsme v době reportáže neměli k dispozici. S ohledem na skutečnost, že nemáme žádné podrobné informace o těchto protokolech, nebudeme tento dokument komentovat.

 

Vyčerpali jsme jímku průsakových vod. Provedli jsme zkoušku těsnosti jímky, která prokázala, že z ní nic neuniká. Pokud by se tedy jednalo o skládkovou vodu, což se nám dosud nepodařilo prokázat, tak je problém někde jinde než u jímky.

_________________________________________________________________________________

Skládka Hořovice Hrádek

Odpad navážený na skládku Hořovice pochází nejen z oblasti Hořovicka, ale i z širšího okolí. Každá skládka je projektována na určitou kapacitu, aby byla optimálně využita a odpady pouze z Hořovicka by k tomu nestačily. Obec Hořovice dostává za ukládání odpadu kompenzační poplatek. 

Skládka by se měla rozšiřovat dle plánu ve IV. etapě o plochu 5 950 m2, a pokud nebude maximální kvóta navýšena, mělo by se jednat o objem cca 85 000 m3. K rozšíření skládky by mělo dojít v letošním roce.

V případě rozšíření skládky zůstane pro obyvatele Hořovic zachována kompostárna, která bude přesunuta na složiště skládky.