Skládka Hořovice - Hrádek: Výsledky průzkumu znečištění podzemních vod

24. května 2019 –

Testováním a kontrolou okolí skládky a podzemních vod akreditovanou společností bylo zjištěno, že kontaminací je zasažena především mělká voda, udržující se pod povrchem zemin, která je dotována srážkovými vodami a patrně i vodami svedenými z obvodového příkopu skládky. Podzemní vody nejsou nijak zasaženy. Z intenzity znečištění usuzujeme, že jde o únik výluhových vod z blízkého zdroje, kterým je s největší pravděpodobností stará nezabezpečená část skládky, stará „laguna“, která zde zůstala po předchozím provozovateli skládky (patrné na archivních leteckých snímcích). Nelze zcela vyloučit ani porušení drenážního systému. Šetřený únik vod ze skládky nevznikl tedy chybou současného provozovatele. "Věříme, že jsme nyní díky realizovaným opatřením, která proběhla ve spolupráci s ČIŽP, zamezili jakýmkoli případným únikům. Pro majitelé studní v Hořovicích nehrozí žádné nebezpečí," potvrzuje výsledky testování, které zadala Česká inspekce životního prostředí Zdeněk Bočan, ředitel využívání odpadů z AVE CZ.  Zpracovatel zprávy navrhuje provozovateli skládky, tedy společnosti AVE CZ, upravit monitoring. Přestože změna monitoringu je závazná až po schválení krajským úřadem, provozovatel akceptuje zvýšený monitoring a začne jej provádět okamžitě, aniž by čekal na změnu integrovaného povolení. "Úpravou monitoringu dojde k intenzivnějším kontrolám, které posílí zabezpečenost skládky, " doplňuje Bočan.

 

Pavla Ivácková
tisková mluvčí AVE CZ odpadové hospodářství
pavla.ivackova@ave.cz