Tiskové zprávy

AVE CZ začíná s odtěžováním kalů v Ostravě

Dne 1.11.2017 došlo k oficiálnímu zahájení prací na projektu „Nápravná opatření – laguny OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“. Zahájení prací předcházelo převzetí pracoviště od státního podniku DIAMO dne 31.10.201…

Konec skládek v Evropě?

Skládkování má v České republice a dalších evropských zemích dlouhodobou tradici. Pokud se podíváme do historie, lidé se odjakživa zbavovali odpadu ve svém nejbližším okolí.