Třídění odpadu? Češi patří k evropské špičce, dělají ale zbytečné chyby. Podívejte se jaké

28. srpna 2017 – Tři ze čtyř Čechů separují odpad, za rok tak vytřídí v průměru přes 20 kg papíru a 12 kg plastu. Přesto opakovaně dělají zbytečné chyby, které třídění znehodnocují, zjistila společnost AVE CZ.

Tyto prohřešky bohužel komplikují následné zpracování odpadu a jeho ekologickou likvidaci, čímž se celý proces výrazně prodražuje. Třídění odpadu je velký krok k ochraně prostředí, ve kterém všichni žijeme – zaměřme se tedy na to, jak chyby omezit a likvidaci odpadu zefektivnit.

Do kontejnerů na tříděný odpad některé věci prostě nepatří

V nádobách na tříděný odpad se až příliš často objevují například plechové kbelíky, plastové nádoby od barev, porcelánové talíře, ale třeba i kosti nebo stavební suť, což představuje problém – vytříděný odpad se tím znehodnotí a jen těžko se pak uplatní na trhu druhotných surovin. Zpracovatelé odpadu musí důkladně znečištěný odpad přebírat, případně je nutné ho znovu třídit, což znamená další zbytečné náklady a efektivita i smysl celé recyklace se tak snižuje. Cenový rozdíl za zpracování jedné tuny řádně tříděného a neznečištěného odpadu se pohybuje ve stovkách korun za jednu tunu. Typickým příkladem je, když se v kontejneru na sklo objeví keramika či porcelán, nepatří do něj ale ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátovaná a pokovená skla. Bílé nebarvené sklo má mnohem lepší uplatnění, ale pokud do něho vhodíme láhev od piva, spadá do komodity skla barevného či znehodnoceného.

Lidé si pletou kontejnery na tříděný odpad se sběrnými dvory

Češi také bohužel úmyslně a z lenosti zaměňují stanoviště na tříděný odpad za sběrný dvůr a u barevných kontejnerů odkládají vše, čeho se chtějí zbavit - starými koberci a nepotřebným nábytkem počínaje a nebezpečným odpadem v podobě kbelíků s barvami či chemikáliemi konče. Spoléhají se na to, že se o likvidaci tohoto odpadu za ně někdo postará. Dodatečná separace a likvidace tohoto druhu odpadu bohužel opět zvyšuje náklady celého procesu recyklace.

Když budeme lépe třídit, budeme i lépe žít

Pokud je naším společným cílem ochrana životního prostředí, měli bychom se snažit základní pravidla recyklace a využití odpadů maximálně respektovat. Čím více odpadu budeme schopni znovu zpracovat, tím menší bude ekologická zátěž, kterou na naší přírodu klademe. Je škoda, když se Češi dostali v této oblasti na evropskou špičku, dělají zbytečné chyby, které jejich snažení poškozují. Stačí nebýt líný či lhostejný k tomu, jakou ekologickou stopu za sebou každý z nás zanechá.

 

Přehled:

Co nepatří do kontejnerů na sklo?

 • Zrcadla
 • Keramika
 • Porcelán
 • Autosklo
 • Drátovaná a pokovená skla

Co nepatří do kontejnerů na plasty?

 • Znečištěné nádoby nebo obaly (od chemikálií nebo i mastných výrobků)
 • Bioplast
 • Celofán
 • Drobná elektronika
 • Linoleum
 • molitan 

Co nepatří do kontejnerů na papír?

 • Povoskovaný papír
 • Fotografie
 • Kopírovací papír
 • Znečištěné obaly od stavebních hmot
 • Obaly od vajec či ruličky od toaletního papíru (ty patří do směsného odpadu, neboť jsou vyrobeny z již 7x recyklovatelného papíru, který nemá další uplatnění)

Jaké typy odpadu vždy odvážejte do sběrného dvora?

 • Staré koberce
 • Starou elektroniku (lednice, počítače)
 • Baterie
 • Chemikálie
 • Matrace
 • Suť
 • Kovy
 • Autosklo
 • Bakelit
 • Dřevo a dřevotříska
 • Linoleum