Vyjádření společnosti AVE CZ ke skládce v Hrádku

8. srpna 2018 –

Společnost AVE CZ se tímto ohrazuje proti nepravdivým informacím o ukládání nebezpečného odpadu na skládce Hrádek, které prostřednictvím sociálních sítí začala šířit skupina lidí kolem magazínu Hořovický Vřešťan.

Na fotografiích, které tato skupina zveřejnila  i s neověřenými a nepravdivými komentáři na sociálních sítích, je zachycený odpad z výroby tzv. cembritu, který neobsahuje žádná azbestová vlákna, ani zbytky azbestu.

Cembrit je moderní bezpečná vláknocementová deska. Jedná se o zdravotně nezávadnou směs cementu, speciálně vyvinutých PVA (polyvinylalkoholových) vláken a dalších přísad. Toto složení nahradilo směs, z níž se v minulém století vyráběl známý eternit. Cembrit se používá pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů.

 

 

S pozdravem / Best regards

Pavla Ivácková, tisková mluvčí

pavla.ivackova@ave.cz

 

Společnost AVE CZ provozuje skládku v Hrádku v souladu se všemi předpisy a dodržuje přísná pravidla pro nakládání s nebezpečnými odpady. Skládka samotná je pak pravidelně kontrolována ze strany ČIŽP i dalších státních orgánů. 

Pokud jsou na skládku ukládány nebezpečné odpady obsahující azbestová vlákna či azbestový prach, děje se tak za dodržování přísných bezpečnostních opatření, která zamezují tomu, aby se částice azbestu mohly uvolňovat do ovzduší.