Profil společnosti

AVE v České republice

Jsme velká, specializovaná, odborně vedená, výkonná firma, které není lhostejné, co za ní zůstává. Díky vysokému pracovnímu nasazení všech našich zaměstnanců a zázemí silné skupiny jsme se postupně stali jednou z nejvýraznějších společností na trhu odpadového hospodářství, sanací ekologických zátěží, demolic, údržby komunikací, komunálních služeb a facility managementu. V posledních letech jsme se stali také vůdčím dodavatelem chytrých technologií konceptu Smart City v oblasti odpadového hospodářství.

Naše korporátní video vám v krátkosti představí naše služby a cíl našeho směřování

RjJW08AApvs

 

Působíme v oblastech, v nichž člověk zanechává na životním prostředí Země svou nevyhnutelnou negativní stopu. Snažíme se tuto stopu minimalizovat a při všech svých činnostech klademe maximální důraz na ekologii. „Čistá budoucnost“ je nejen naším mottem, ale především jedním z hlavních cílů našeho směřování.

Společnost AVE od svého založení v roce 1993 postupně stále rostla. V současné době má přes 2000 zaměstnanců a angažuje se ve všech oblastech České republiky. Roční obrat dosahuje 4,5 miliardy korun.

Mezi konkrétní činnosti společnosti AVE CZ patří:

 • svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu
 • svoz a využití tříděného odpadu (separovaných složek odpadu)
 • výkup tříděného odpadu / zpracování druhotných surovin
 • svoz a odstranění nebezpečných odpadů
 • sanace starých ekologických zátěží
 • letní čištění a zimní údržba komunikací, dopravní značení
 • čištění průmyslových provozů
 • údržba městské zeleně
 • provozování sběrných dvorů
 • svoz velkoobjemového odpadu
 • poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady
 • facility management: vnitřní a venkovní úklid, vnitřní a venkovní čištění

Skupina společností AVE

Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti zabývající se nakládáním s odpady ve střední a východní Evropě. Kromě České republiky AVE působí i na Slovensku a Ukrajině.

AVE je součástí skupiny EP INDUSTRIES , která patří mezi nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice. Zahrnuje celou řadu podniků, které působí mimo odpadové hospodářství také v segmentech energetického strojírenství, dopravní infrastruktury a automobilového průmyslu.

Vedení společnosti

Jednatelé:

Bc. František Dombek

Mgr. Roman Mužík

Mgr. Ing. Jiří Nováček, LLM

Ing. Dušan Svoboda

Prokuristé:

Ing. Aleš Hampl, MBA

Ing. Milan Korecký

Mgr. Jiří Šmíd, MBA

Ing. Olga Šmídlová

Členství v odborných svazech a organizacích

Logo Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství

 

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy

 

 

 

   Hospodářská komora České republiky

 

Czech Smart City Cluster