Profil společnosti

Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti na trhu zabývající se nakládáním s odpady, komunálními službami, sanacemi ekologických zátěží, demolicemi, údržbou komunikací a facility managementu. Na českém trhu působí od roku 1993 a je součástí skupiny EP Industries, která patří mezi nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice.

V České republice zaměstnáváme přes 2000 zaměstnanců a ročně přepravíme více než 2 000 000 tun odpadu. Své služby poskytujeme přibližně 1 000 obcím a 22 000 živnostníkům a průmyslovým zákazníkům. Obsluhujeme přes 2 000 000 obyvatel. Roční obrat dosahuje 5 miliard korun.Mise, vize, hodnoty AVE

Naše mise

Působíme v oblastech, v nichž člověk zanechává na životním prostředí Země svou nevyhnutelnou negativní stopu. Snažíme se tuto stopu minimalizovat a při všech svých činnostech klademe maximální důraz na ekologii. „Čistá budoucnost“ je nejen naším mottem, ale především jedním z hlavních cílů našeho směřování. Chceme být dobrým sousedem, a proto na všech místech naší působnosti podporujeme vzdělávací a sportovní aktivity či jiné neziskové projekty vedoucí ke společenské odpovědnosti a ochraně životního prostředí.

Více o udržitelném rozvoji skupiny firem AVE

Naše vize

Jako lídr trhu odpadového hospodářství budeme svým zákazníkům vždy poskytovat nejkvalitnější služby při maximálním ohledu na životní prostředí. S ohledem na nejlepší možné technologie, nejmodernější technologické postupy a s maximálním šetřením přírodních zdrojů.

Korporátní video AVE vám v krátkosti představí naše služby a cíl našeho směřování.

RjJW08AApvs

 

Jsme skupina, které není lhostejné, co za ní zůstává. Staráme se o odpady, které společnost vyprodukuje, přičemž přísně ctíme ekologický aspekt našeho podnikání. K tomu se vždy snažíme, aby naše podnikání bylo maximálně transparentní. 

Naše obchodní aktivity jsou úzce spojeny s firemními hodnotami a prioritami. Chceme přinášet hodnotu našim zákazníkům, ale také zajistit udržitelnou budoucnost našeho podnikání a přinést pozitivní dopad na místní komunity, kde působíme.

Mezi konkrétní činnosti společnosti AVE CZ patří:

 • svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu
 • svoz a využití tříděného odpadu (separovaných složek odpadu)
 • výkup tříděného odpadu / zpracování druhotných surovin
 • svoz a odstranění nebezpečných odpadů
 • sanace starých ekologických zátěží
 • letní čištění a zimní údržba komunikací, dopravní značení
 • čištění průmyslových provozů
 • údržba městské zeleně
 • provozování sběrných dvorů
 • svoz velkoobjemového odpadu
 • poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady
 • facility management: vnitřní a venkovní úklid, vnitřní a venkovní čištění

 

Vedení společnosti

Jednatelé:

Bc. František Dombek

Mgr. Roman Mužík

Mgr. Ing. Jiří Nováček, LLM

Ing. Dušan Svoboda

Prokuristé:

Ing. Aleš Hampl, MBA

Ing. Milan Korecký

Mgr. Jiří Šmíd, MBA

Ing. Olga Šmídlová

Členství v odborných svazech a organizacích

Logo Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství

 

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy

 

 

 

   Hospodářská komora České republiky

 

Czech Smart City Cluster